RVP_VT21 Testování

Testování je určitě důležitá věc, ale výsledky testů jsou bohužel často jedinou věcí, která žáky nebo rodiče zajímá. Pokusím se tedy podívat se na testování z pohledu rodiče i z pohledu učitele.

 Jako rodič mám zájem, aby moje dítě dostávalo kvalitní výuku, a mám potřebu se o jeho výsledcích přesvědčit i srovnáním s jinými žáky. Zaujala by mě tedy třeba státní maturita a zveřejnění jejích výsledků. Nechci zde diskutovat o nastavení a kvalitě současné státní maturity, ale jako rodič se chci rozhodovat, kam přihlásím své dítě, podle výsledků, kterých dosahují žáci dané střední školy. Zde tedy vidím pozitivum testování a srovnávání výsledků.

Teď se ale vracím do pozice učitele. Jedna má kolegyně nadšeně vyprávěla o rozdělení skupin podle úrovně, kterou žáci dosáhli v angličtině. Rozumím tomu, že se lépe pracuje s takto rozdělenými žáky. Horší to pak bude s hodnocením žáků a jejich srovnáním z hlediska celku. Učitel vyučující v „horší“ skupině asi nedosáhne takových výsledků jako učitel, který vyučuje pouze premianty. Jestliže se pak podle výsledků žáků, bude hodnotit i kvalita učitele, nikdo nebude chtít učit žáky, kteří nemají předpoklady dobrých výsledků. Zde je jistě na místě pohovořit o nastavení testů. Kdyby se hodnotilo zlepšení žáků, jejich pokrok od vstupní úrovně, bylo by hned zřejmé, jestli se i slabší žák zlepšuje. Měla jsem možnost zúčastnit se testování nanečisto, na konci pátého a devátého ročníku a zde se testovaly jen dosažené úrovně vědomostí. Jak k tomu pak přijdou školy, kam díky demografii spadají převážně hůře vzdělavatelné děti? Taktéž mě zajímá forma testu. Byla jsem svědkem, kdy velmi slabý žák dosáhl při testování vynikajících výsledků, jen díky náhodně zvolené odpovědi. Tvořenou odpověď lze v současnosti hůře vyhodnotit. Zajímavé je porovnání výsledků v prezentaci p. Evy Řídké z CERMAT. Dále zde ještě hraje roli, jak umí žák pracovat s počítačem a jakými počítači škola disponuje. I zde by mě jako rodiče zajímalo, jak na tom škola je, ale vzhledem k omezeným možnostem umístění žáka do jiné školy, se bohužel moc rozhodovat nemohu.

Závěrem lze říci, že testování má přínos jak pro učitele, tak pro žáky a jejich rodiče. Záleží však na nastavení a kvalitě testů. Jakým směrem se bude ubírat testování žáků na základních školách, bychom měli zjistit už příští rok.