RVP_VT21 Metodika vzdělávacích technologií

Příběh o zavedení projektového vyučování do školy

Byla, nebyla kdesi škola, kde se učilo pouze tradičně. Učitelé si před tabulí odvykládali svou látku a děti je znuděně poslouchaly. Jednoho dne zjistili, že některé dny v roce, třeba poslední dny před vánoci či jinými prázdninami, jsou děti ještě nepozornější než obvykle. Protože i učitelé toho měli dost, rozhodli se, že nebudou v tyto dny učit. A protože to byla škola, která chtěla jít s dobou, usnesla se, že zmiňované dny nazve projektovými dny. Z počátku byli učitelé trochu rozpačití, protože nevěděli přesně, co se po nich chce, ale jak probíhal jeden projektový den za druhým, začali se na ně více připravovat a děti těšit. Někteří pracovali s dětmi hlavně v umělecké rovině – výtvarné umění, hudba, jiní pracovali s technikou – vyhledávali a zpracovávali data a někteří vyrazili mezi lid, aby se od něj dozvěděli něco nového. Výsledky svého bádání pak žáci vystavovali a předváděli ostatním, ať při společných setkáních, výstavami na zdech školy nebo třeba prezentací na webu. Určitě toho mají ještě hodně co vylepšovat, ale vydali se správným směrem. Loni si například vyměňovali zážitky a informace s dětmi ze Slovenska. Že by snad začátek cesty k eTwinningu?

Znáte také takovou školu? Ona totiž spousta vynálezů a zlepšení začala snahou ušetřit si práci. A tak nehleďme na to, že bychom to měli dělat, protože se o tom všude pořád mluví, a ušetřeme si práci. Protože vykládat třídě znuděných a nepozorných žáků totiž zbytečná práce je.