Co jsou vzdělávací moduly Gramotnosti pro život (a co nejsou)

Online lekce Gramotnosti pro život: Učíme v souvislostech jsou jednou z forem, která má pomoci učitelům v českých školách rozvíjet základní gramotnosti žáků. V našem projektu jsme se soustředili na čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost proto, že jejich zvládnutí má pozitivní vazbu na kompetenci k učení a k učení v každém věku.

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/23001/CO-JSOU-VZDELAVACI-MODULY-GRAMOTNOSTI-PRO-ZIVOT-A-CO-NEJSOU.html