online výuka – Gramotnosti v praxi

Co jsou vzdělávací moduly Gramotnosti pro život (a co nejsou)

MŠMT a IBM společně vytvořily online kurz pro učitele

Věnováno v upomínku na dobu distanční výuky