Jak rozvíjet gramotnosti v mateřských školách?

Projekt PPUČ (Podpora práce učitelů) vydává elektronickou verzi publikace pro učitele v předškolním vzdělávání.

Publikace přináší vhled do problematiky podpory rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Nabízené činnosti jsou zacíleny především na efektivní rozvoj gramotností, ale zaměřují se také na spolupráci, vrstevnické učení, hodnocení a sebehodnocení dětí. Publikace pro vás může být inspirací k prohlubování profesních kompetencí, či k přemýšlení o vzdělávacích potřebách dětí nebo o metodách a formách vzdělávání.

Celou publikaci pro Mateřské školy si můžete stáhnout na adrese: https://gramotnosti.pro/publikace-predskolni-pdf.