Bude z váš učitel nebo učitelka?

Připravujete se na povolání učitele/učitelky? Hledáte inspiraci do Vaší budoucí výuky? Víte, že můžete v jakékoliv aktivitě či předmětu podporovat u žáků rozvoj gramotností? Že nevíte jak? Nebo už to umíte, učili jste se to, ale hodila by se Vám nějaká inspirace?

Ptáte se PROČ?
No přece proto, aby Vaše výuka byla zajímavá! Aby Vaši žáci získali kompetence pro život a byli uplatnitelní na trhu práce! Abyste se Vy stali skvělými učiteli tím, že rozvoj gramotností u žáků podpoříte.

Ptáte se JAK?
Vyberte si něco z nabídky projektu Podpora práce učitelů nebo přijďte na náš Facebook a položte dotaz v komunitě učitelů, škol a odborníků spolupracujících s projektem. Jistě si pro sebe najdete první krok, který Vás posune v přípravě na budoucí situace ve třídě, ve kterých podpoříte děti a žáky v jejich učení.

Ptáte se, CO SE STANE POTOM?
Vaše příprava na výuku bude sice náročnější, zato samotná práce bude zajímavější a žáky bude učení bavit. Vy uvidíte, že žáci mají z učení radost, pocítíte, že je posunujete dál. Že jste „in“, jdete s dobou a respektujete, co se ve světě vzdělávání děje.

Kdo jsme?
Jsme projekt Národního pedagogického institutu ČR Podpora práce učitelů (PPUČ, www.gramotnosti.pro). Naším prostředkem rozvoje kvality výuky v mateřských a základních školách jsou tři základní gramotnosti – čtenářská, digitální a matematická. V projektu podporujeme principy kolegiální podpory, při kterých kvalita výuky roste tehdy, když učitelé systematicky budují vzájemnou oporu a kolegiálnost uvnitř škol, a to i za pomoci externích spolupracovníků. Abyste mohli s kolegy i odborníky spolupracovat, je dobré si o gramotnostech a jejich rozvoji ve výuce s kolegy povídat – třeba i online na sociálních sítích nebo online seminářích.

Co Vám nabízíme?