Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Dopravní den s koloběžkou

O prázdninách je velká část televizních i rozhlasových zpráv zaměřena na dopravní nehody. Média se předhánějí ve výpočtech tragických víkendů, v počtu zraněných, a bohužel i mrtvých. V těchto nehodách figurují samozřejmě také děti. Za děti mají odpovědnost především jejich rodiče a je na nich, jak se jejich děti budou chovat. Ale i my učitelé je můžeme v rámci výuky něco o bezpečnosti v silničním provozu naučit, a třeba jim tím zachránit život.

Nejhorší období pro možné zranění dětí v silničním provozu je začátek školního roku, kdy se děti vrací z prázdnin do měst, kde na ně čeká spoustu nástrah, zákazů a příkazů, které jsou v podobě dopravních značek. A jak je naučit znát značky a rozumět jim? Jak to udělat nenásilně, zábavně a ještě k tomu nejlépe v pohybu? Našel jsem na Metodickém portálu RVP.CZ zajímavou aktivitu (https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/21823/DOPRAVNI-DEN-S-KOLOBEZKOU.html/), kde se to žáci naučí.

Kromě toho, že touto aktivitou splní výstup 1. stupně ve VO Člověk a jeho svět – Místo kde žijeme – Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí, naučí se rozpoznávat a třídit dopravní značky, rozpoznat možná nebezpečí pro chodce, vysvětlit a upozornit na ně.

Další částí aktivity může být návštěva dopravního hřiště, nebo ještě lépe, vytvoření svého vlastního dopravního hřiště pomocí značek, které děti samy vyrobí.

Tímto se také rozvíjí i matematická a čtenářská gramotnost. V případě matematické gramotnosti jde především o Používání různých forem textu, jako jsou piktogramy, zamyšlení se nad informacemi v různých typech textu a také využívání symbolického jazyka. Čtenářská gramotnost se rozvíjí jako porozumění textu a interpretace informací.

Pokud by měl učitel možnost využít Ozoboty, tak na tuto aktivitu lze krásně navázat aktivitou ve třídě, která je pojmenována „Nauč Ozoboty dopravní předpisy“ a je možné ji najít na stránkách Gramotnosti.pro https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=80773&view=13123.

V případě použití ozobotů by byly digitální technologie použité jako didaktická pomůcka a zároveň by se rozvíjelo informatické myšlení (při plánování trasy ozobota a zakreslování kódů tak, aby dle plánku dodržel pokyny jednotlivých dopravních značek).

Toto všechno by mohlo pomoci vychovat žáky, jako bezpečně se chovající chodce nebo jinak pohybující se účastníky silničního provozu, a zabránit tomu, abychom příští rok nemuseli číst tolik smutných zpráv.