Pracujeme pro buňku

Jaké to asi je pracovat pro organickou společnost? Společnost, ve které každý nese přirozenou odpovědnost za svěřené úkoly, ve které dílčí části celku do sebe perfektně zapadají a společně tvoří skvěle fungující celek. Příkladem organické společnosti na úrovni mikrosvěta je jistě buňka. Buněčné části v ní tvoří různě specializované týmy, pomocí kterých buňka uchovává důležité řídicí informace, získává energii, tráví potravu, vyrábí látky potřebné pro život, růst apod.

Jak můžeme propojit buněčný mikrosvět s reálným světem, ve kterém si hledáme vhodné pracovní uplatnění? Můžeme si představit, že jsme se stali součástí tohoto mikrosvěta. Jistě mu budeme mít co nabídnout. Jde o to vědět, kde můžeme nejlépe pomoci, zvolit si ideální parťáky podle místních souvislostí a vztahů, na základě zvenku ověřených informací si pojmenovat své přínosy pro společnost a také je správně argumentovat. Při tom všem se rozhodně vyplatí i vlastní střízlivá sebeprezentace.

Vžijte se s žáky do „kůže“ buněčné organely a získejte práci snů v organické společnosti Cell4Life na https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22260/bunka-v-praci.html/.