Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Učme společně aneb září ve znamení gramotností

Chci vyučovat nějak jinak. Chci, aby to žáky bavilo. Chci, aby jejich pozornost přilákalo téma a obsah hodiny, nikoliv drnčící telefon na lavici nebo spolužák, který zrovna touží hrát piškvorky. Chci, aby si neříkali „Tohle mi v životě bude k ničemu“. Chci být lepším průvodcem a učitelem svých žáků a začnu na tom pracovat hned v září! Pojďte do toho s námi!

Co můžete udělat hned, neodkládejte na jiný školní rok! Učme pro život a ukažme žákům výuku, která je zaměřená na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v životě – rozvíjejte gramotnosti. Jak začít? Matematická, čtenářská a digitální gramotnost nemá své místo jen v příslušných předmětech, ale můžeme ji rozvíjet napříč vzdělávacími oblastmi, což nabízí mezipředmětové vyučování.

Zkuste to společně a přijměte zářijovou výzvu pro MŠ a ZŠ!

Ve dvou se to lépe táhne

Začněte nový školní rok ve dvou, sejděte se s kolegou či kolegyní (např. jiného vyučovacího předmětu) a zamyslete se nad učením pro skutečný život – tedy výukou ve vztahu k rozvoji gramotností. Pobavte se nad výukou či výukovou aktivitou napříč vzdělávacími obory či tematickými oblastmi. Plánujte společně, vyučujte nebo zhodnoťtě výuku společně.

I v mateřských školách je prostor pro spolupráci, zapojení rodičů a dalších odborníků do činností, které podporují rozvoj gramotností dětí. Spolupracujte mezi třídami, školami a přizvěte rodiče – odborníky v různých profesích. Zjistíte, co všechno si můžete vzájemně předat a zároveň výrazně obohatíte svou práci s dětmi.

Výzva se bude rozrůstat na sociálních sítích, už nyní si můžete zapamatovat hashtag #ucmespolecne.

Jako inspiraci pročítejte průběžně zveřejňované příběhy z pilotních škol, které popisují, jak spolupráce učitelů probíhá právě v jejich škole. Podrobné informace o zapojení do výzvy brzy naleznete na gramotnosti.pro, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.

Těšíme se na září!