Učme společně aneb září ve znamení gramotností

Chci vyučovat nějak jinak. Chci, aby to žáky bavilo. Chci, aby jejich pozornost přilákalo téma a obsah hodiny, nikoliv drnčící telefon na lavici nebo spolužák, který zrovna touží hrát piškvorky. Chci, aby si neříkali „Tohle mi v životě bude k ničemu“. Chci být lepším průvodcem a učitelem svých žáků a začnu na tom pracovat hned v září! Pojďte do toho s námi!

Co můžete udělat hned, neodkládejte na jiný školní rok! Učme pro život a ukažme žákům výuku, která je zaměřená na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v životě – rozvíjejte gramotnosti. Jak začít? Matematická, čtenářská a digitální gramotnost nemá své místo jen v příslušných předmětech, ale můžeme ji rozvíjet napříč vzdělávacími oblastmi, což nabízí mezipředmětové vyučování.

Zkuste to společně a přijměte zářijovou výzvu pro MŠ a ZŠ!

Ve dvou se to lépe táhne

Začněte nový školní rok ve dvou, sejděte se s kolegou či kolegyní (např. jiného vyučovacího předmětu) a zamyslete se nad učením pro skutečný život – tedy výukou ve vztahu k rozvoji gramotností. Pobavte se nad výukou či výukovou aktivitou napříč vzdělávacími obory či tematickými oblastmi. Plánujte společně, vyučujte nebo zhodnoťtě výuku společně.

I v mateřských školách je prostor pro spolupráci, zapojení rodičů a dalších odborníků do činností, které podporují rozvoj gramotností dětí. Spolupracujte mezi třídami, školami a přizvěte rodiče – odborníky v různých profesích. Zjistíte, co všechno si můžete vzájemně předat a zároveň výrazně obohatíte svou práci s dětmi.

Výzva se bude rozrůstat na sociálních sítích, už nyní si můžete zapamatovat hashtag #ucmespolecne.

Jako inspiraci pročítejte průběžně zveřejňované příběhy z pilotních škol, které popisují, jak spolupráce učitelů probíhá právě v jejich škole. Podrobné informace o zapojení do výzvy brzy naleznete na gramotnosti.pro, kde se také můžete přihlásit k odběru novinek.

Těšíme se na září!