Zlepšujeme dějepis a zeměpis ve škole

Když jsem dostal za úkol napsat inspirativní blog pro učitele ve školách, aby začali přemýšlet o cílech svého předmětu s ohledem na žáka, a ne na svůj milovaný obor (aby mezi své cíle řadili i „gramotnosti“), měl jsem na mysli nějaké své články. No to je jasné, my mladí muži to tak máme… Ale pak jsem si řekl, že vám začnu představovat své kolegy bloggery, kteří mají co říci. Jde v blogu upozornit na blogy? Nevím, je to pokus č. 1.

Na Metodickém portálu RVP.CZ máme zasloužilou bloggerku Zuzanu Loubet del Bayle. Její stránka se nazývá „Jak zlepšit školní dějepis a zeměpis“. A obsahuje opravdu nepřeberně inspirace. Tak třeba její příspěvky z roku 2014 přinášejí hned několik ukázek, jak vést produktivně dialog s dětmi, držet jej v souvislostech kolem pomalu se utvářejícího pojmu: např. Velikonoce. Jinde a jinak. O rok dříve publikovala kolegyně blog o využití časové přímky ve výuce a testování dovedností žáků  jinak – žák si nemusí pamatovat časovou souvislost dějů (jednoduchá myšlenková operace zapamatování), v testech kolegyně žák vysvětlí a do hloubky zdůvodní významné děje (kognitivní operace vyšší). Do třetice si můžeme povšimnout jejích sladkou Francií inspirovaných pomůcek pro učitele humanitních předmětů a zkusit je zařadit do výuky a nebo adaptovat a kreativně je transformovat k vlastním potřebám 🙂 Zde například o jedné méně známé genocidě: Herodotos.

Na závěr příspěvku ještě něco pro pobavení i poučení: Zuzana využívá word-cloud jako ledolamku pro multikulturní výměny žáků. Jste ve své představivosti ochotni takovouto otevřenost vůči svým žákům trpět? 🙂 Držím všem palce a pojďme se o dětech a s nimi něco dozvídat!