Poutník v labyrintu

S výjimkou tří učeben je každá třída našeho gymnázia vybavena minimálně dataprojektorem, v lepším případě pak interaktivní tabulí a vším tím kouzelným zařízením, které k ní patří. Kolikrát denně je asi toto vybavení funkčně využito? Nakolik je interaktivní tabule vskutku interaktivní a dataprojektor více než jen futuristickou ozdobou stropu?

Stále častěji si uvědomuji, že v dnešní době není problém ani tak s vybavením školy, s aplikacemi  a programy, které lze do výuky či domácí přípravy zakomponovat. Mnohem složitější je získat svého průvodce městem moderních technologií.

Jako Komenského poutník se vydávám na cestu, beru si svou cedulku Speculare (Dívej se neb Zpytuj) a vydávám se do labyrintu dnešního světa. Na blozích svým kolegů (e-learningových studentů)  obdivuji jako poutník, jak to vlastně se světem chodí, co vše existuje, co vše mi může ulehčit práci, oživit hodinu, zpříjemnit čas. Co vše může mým studentům umožnit tvořivou činnost, publikační aktivitu či novátorské objevy. 

Zdá se mi, že ke mně přibyl i Všezvěd Všudybud a uvádí mě do „mnohých tajných míst, kam bych sic nikdá netrefila“.  Zjišťuji, co je e-twinning, webquest, podcast, e-portfolio, proklikávám se stránkami lino, bubbl, glogster, wordle, toondoo, prezi a kdo ví čím dalším. Hlava mi jde kolem. A jako poutník se cítím najednou stále osamělejší, zmatená, pohlcená převelkým množstvím informací, které se na mě tlačí ze všech stran a já nejsem schopna s nimi najít společnou řeč. Utíkám do svého srdce a zde hledám svůj klid. 

Coby poutníkovi i mě cosi říká: Cos viděl koli, uživ toho k bázni mé, a větší věci nad tyto uzříš časem svým.

V duchu si říkám, možná obdobně jako Komenský, že mít dnes dobrého průvodce, který vás bez mámení a svodů provede moderními technologiemi a umožní vám využít toho, co nabízí, máte vyhráno. Doufám, že svého průvodce co nejdříve objevím.  A hlavně zkouším věřit v to, že průvodce dostane v přeneseném slova smyslu i naše škola, v níž se už jen nebudou technologie hromadit jako haraburdí ve skříni, do níž se odkládá to, nač se nenajde využití, ale v níž se novinky budou funkčně aplikovat. Těším se na to!