Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Které prameny by měly být v děpisu „povinné“?

Ve Francii je nepředstavitelné, aby si žáci zapsali do sešitu „Roku 1517 přibil Luther na vrata kostela ve Wittenbergu 95 tezí proti odpustkům“, aniž by učitel s žáky přečetl a rozebral alespoň krátký úryvek. Tato věta přímo vybízí, aby se žák zamyslel nad tím, co to bylo za převratné myšlenky, že během pár let obrátily celou Evropu vzhůru nohama (a že se o nich chudák žák musí učit až dodnes 🙂 ). Neméně zajímavé je přemýšlení nad tím, jak se mohly rozšířit tak rychle do tolika zemí – zde zase žák zažije radost z hledání souvislostí, protože si vzpomene na vynález knihtisku.

Možná by nebylo špatné začít debatu na toto téma – které prameny by měly být „povinné“? Pokud by se učitelé shodli na několika z nich, mohlo by tento seznam sloužit jako podklad k diskuzím s ministerstvem školství o změně maturit. Když mají dnes žáci seznam maturitních otázek, proč by nemohli mít seznam stěžejních historických pramenů, které by u maturity ústně nebo písemně rozebrali? Učitel by tak měl možnost ověřit nejen to, jestli se žáci správně naučili data, ale především to, jestli umí jejich význam vysvětlit.

Netuším, jaké procento českých učitelů používá v hodině historické prameny – jinak řečeno kolik z nich si to může dovolit z časových důvodů. Změna maturit by byla určitě velmi náročná, ale myslím si, že alespoň ty nejdůležitější prameny by se do výuky „propašovat“ měly. Učitel si může třeba napsat svůj seznam pramenů, které mu připadají nevyhnutelné a popřemýšlet nad tím, jaké učivo by se dalo zkrátit nebo vypustit, aby mu zbyl čas na práci s prameny. Mám pocit, že právě RVP toto umožňuje, protože dává jen velmi obecné pokyny.

Ve Francii je to naopak – osnovy jsou velmi přesné a vyučují se jen vybrané kapitoly, ale i tak si většina učitelů dějepisu stěžuje, že se předepsané učivo nedá stihnout. Podle francouzského pojetí jsou z žáků v hodinách dějepisu malí historikové, měli by se tedy vyzkoušet práci opravdových historiků. Vést žáky k přemýšlení nad prameny je ve Francii jedním z hlavních úkolů učitele.

Abych tedy přispěla do debaty: které prameny by měly být „povinné“?

1 – 95 tezí Martina Luthera, 1517

2 – Vyhlášení 1. křížové výpravy papežem Urbanem II., 1095

Souhlasíte se mnou?