ČÍTANKA

Čítanka obsahuje básničky, text s množstvím užitečných frází a také cvičení na procvičování čtení. Cvičení jsou zaměřená na to, aby děti nezapomínaly na přečtení háčků nad písmeny, na procvičení hlásky h (u dětí s ukrajinským mateřským jazykem by neměl být problém, děti s ruským mateřským jazykem to možná může potrápit), na délky, na shluky souhlásek, které v češtině máme, a na čtení a zápis ď, ť a ň.

Čítanka je, stejně jako písanka, zařazená mimo posloupnost lekcí, mám ale záměr vždy co pět lekcí vložit takovouto bonusovou (v plánu je téma – učíme se hraním divadélka, Velikonoce, konverzace apod.).

V tomto interaktivním cvičení si děti mohou procvičit pohádková slovíčka:

Toto cvičení je zaměřené na rozhodování, zda se hláska před „i“ bude, nebo nebude změkčovat: