Lekce 6: Rodina

V lekci rodina se děti seznámí se slovní zásobou, která pro ně patrně nebude obtížná, až na možné zaměňování slova дядько, které znamená strýc, s naším slovem děda. V lekci se seznámí také s 5. pádem (pozor: dle ukrajinského řazení je to pád 7.) a s množným číslem. V posledním cvičení děti doplňují kolečka – sourozenci, kteří byli na oslavě (dle textu), jaké děti tam byly (děti sousedů), kdo tam byl ze sousedů (stačí, když umí odpovědět, že soused a sousedka – tedy zopakují si takto tvoření ženské formy, které je podobné jako v ukrajinštině, jen v češtině se ženské formy slov tvoří podstatně více).

Záměrně v lekci není přímo dotaz na popisování vlastní rodiny – pro případ, že by to pro některé z dětí bylo v současné situaci bolestné. Pokud učitel ví, že s tím žádné z dětí problém nemá, mohou děti vytvořit vlastní rodinný strom, nakreslit obrázek s popisky a popsat spolužákům, kdo na obrázcích je.

V tomto cvičení děti tvoří dvojice v rámci rodinného vztahu (tzn. maminka–dcera, dědeček–vnuk):

Zde je úkolem správně doplnit koncovky množného čísla:

Slovíčka si mohou žáci procvičit díky tomuto interaktivnímu cvičení, ve kterém doplňují slova do dvou krátkých textíků: