Lekce 5: Zvířátka

Pátá lekce obsahuje milé téma – zvířátka. Slovní zásobu si můžeme hezky procvičit také hraním divadélka Domečku, domku. Cvičení určená k procvičení slovíček obsahuje i sama lekce. Kromě nich zde najdeme také sloveso mít a s ním spojené fráze „mít chuť“ a „mít rád“ a 4. pád, který potřebujeme k tomu, abychom řekli, že něco máme. Pro děti může být u překladů náročné české používání mít rád / milovat (to, že častěji používáme „mám Tě rád, maminko“ než „miluji Tě, maminko“).

Procvičení slovní zásoby – barevnou tečku u slova je třeba potáhnout až ke kroužku umístěnému na zvířátku:

U tohoto cvičení mají děti rozhodnout, která forma slova je 1. pád a která 4. pád, a přetáhnout tak každé slovo do správné skupinky: