Svět v souvislostech – co nám mohou do výuky přinést jiné obory?

Svět v souvislostech – série streamů, která přináší jiný pohled na svět. Skrze rozhovory si představujeme globální témata z různých úhlů pohledu, včetně toho, jak se o ně můžeme zajímat my sami.

Co nám mohou do výuky přinést poznatky osobností, které se globálním tématům věnují v různých oborech? Co naopak přijde zajímavé jim na vzdělávání v souvislostech?

Svět v souvislostech v umění

O přitažlivosti konzumní společnosti, hodnotách, o tom jakou má roli umění v diskuzi globálních otázek – jak můžeme propojovat výtvarná umění a globální témata? Na tyto otázky nahlédneme z pohledu malíře, ilustrátora a grafika Jiřího Votruby.

Svět v souvislostech v online prostoru

Jak propojit cestování, minimalismus, online svět a snahu být šetrný k přírodě? Své zkušenosti popisuje cestovatelka a bloggerka Weef.

Svět v souvislostech v médiích

Tomáš Lindner. Nejraději píše o Německu, subsaharské Africe a vztahu bohatých a chudých zemí. Baví ho zvláště psaní dlouhých reportáží a rozhovory se zahraničními odborníky, kteří přinášejí hlubší pohled na světové dění. Co znamená hlubší pohled na světové dění z pohledu médií?