ONLINE AKTIVITY DO VÝUKY – M, ČJ, OV

„Globální rozvojové vzdělávání v hodinách M, ČJ, OV“. Co mohou mít tyto předměty společného? Jaká globální témata lze použít zpracovat v matematice i občanské výchově? Odpovědi na tyto otázky můžete najít v předmětově zaměřených metodikách pro výuku globálních témat (všechny originální metodiky naleznete ke stažení zde.) Jsme moc rádi, že je pedagogové používají ve výuce i v online prostředí a přinášíme naše tipy, jak lze aktivity využít v online vzdělávání.

Ve svých hodinách jsem použila metodiky pro češtinu a občanskou výchovu. Jsou pečlivě rozpracovány, dobře se s nimi pracuje. Doporučuji ji používat ve výuce, zvláště ve vyšších ročnících ZŠ, popř. v odpovídajících ročnících gymnázií.

Metodiky se moc povedly. Aktuální témata, vše přehledně zpracované, dostatek materiálů. Využívám přesahy i do ostatních předmětů a v projektových dnech například Den Země.“

Cílem je ukázat, že globální rozvojové vzdělávání a předmětové učivo mohou jít ruku v ruce, a to i v online podobě.

Níže naleznete zadání k vybraným aktivitám včetně odkazů na aplikace a doplňující PowerPointovou prezentaci.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – Indická voda (zadání + prezentace)

MATEMATIKA – Neviditelná voda (zadání + prezentace)

OBČANSKÁ VÝCHOVA – Rozložení odpadu v přírodě (zadání + prezentace)