Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Globální témata ve třech úhlech pohledu

ROZVOJOVÁ TÉMATA LZE VYUČOVAT I V RÁMCI ČEŠTINY A MATEMATIKY

Jak vytvořit vlastní kampaň? Sborník pro žáky i pedagogy

Jak propagovat žákovské projekty?

Po čem učitelé touží a co jim bude nápomocné ve výuce?