Globální témata ve třech úhlech pohledu

Co mají společného zástupce Organizace spojených národů Michal Broža, publicista Daniel Tichý a pedagogové Monika Olšáková a Lukáš Pitřík? Všichni se ve své praxi věnují globálním tématům. Otázkám a problémům s nimi spojenými se věnují v různých podobách, každý z nich ale informace a zkušenosti s aktuálními tématy, které hýbou dnešním světem, předávají dále.  

Michal Broža je zástupcem Organizace spojených národů (OSN), kde na různých pozicích působí od roku 1995. V letech 2005 a 2006 byl civilním pracovníkem informačního servisu mírové operace OSN v Libérii. Mimo jiné působil i jako konzultant Světové banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru. V současné době je vedoucím pracovníkem Informační kanceláře OSN pro ČR.

Monika Olšáková působí v ZŠ a MŠ Janovice, kde vyučuje chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu. Ve své výuce klade důraz na třífázový model výuky, kde za zásadní považuje žákovo učení v podnětném prostředí s řadou reálných výzev a se zpětnou vazbou na jeho výkony. Využívá čtenářství pro rozvoj žákovských dovedností při práci s textem, zaměřuje se na badatelsky orientované vyučování. Je koordinátorkou EVVO, vede ekotým dětí i dospělých. Má zkušenosti se ziskem grantů pro školní zahradu, ekostezku v obci, na pobyty žáků. Aktivně spolupracuje s rodiči (kavárny, brigády, dílny). Je lektor programu RWCT pro začátečníky i pokročilé, dále lektoruje BOV. Účastní se pedagogických festivalů v rámci PŠÚ. Působí jako externí čtenářský mentor na 5. ZŠ Třinec Koperníkova s rozrůstajícím se týmem učitelů. V roce 2019 získala 2. místo v Global Teacher Prize Czech Republic.

Daniel Tichý se věnuje komunikaci tématu klimatické změny, v letech 2014–2018 pracoval na webu zpravodajské ČT24, kde pravidelně publikoval články o různých aspektech změny klimatu. Je autorem čtyřdílné televizní série „Klima mění Česko“ a dokumentu „Česko chrání klima“. Pro CI2 o.p.s. koordinuje informačně-osvětový projekt „Klima se mění: od informací k akci“, který se zaměřuje na zvyšování povědomí veřejnosti o vhodných klimatických opatřeních.

A co tyto osobnosti spojí dohromady? Bude to konference „Učíme v globálních souvislostech VI.“ Na příkladu agendy Cílů udržitelného rozvoje si ukážeme, jak jde s globálními tématy pracovat z různých pohledů.

Michal Broža se mimo jiné zaměří na výhled plnění daných Cílů do roku 2030 a práci s fakty, Monika Olšáková, učitelka z MŠ a ZŠ Janovice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR 2019, se svým kolegou Lukášem M. Pitříkem budou zabývat konkrétními příklady, jak globální témata uchopit v učitelské praxi a publicista Daniel Tichý představí příklady dobré praxe v rámci klimatických opatření.

Bližší informace o konferenci najdete zde.