Tvoření budoucího času a hazard MŠMT

O práci s talentovanou mládeží

„Jaký si to uděláš, takový to máš!“

Tahle věta prostě platí. V osobním životě stejně jako v podnikání a nakonec i ve škole. Její platnost jsem si znovu ověřil v srpnu tohoto roku.

Bylo mi ctí, a tuto formulaci volím zcela záměrně a vážně, zúčastnit se v srpnu Letní školy mladých vědců, kterou již několik let pořádá Sdružení pro podporu talentované mládeže v Brně ( www.snptm.cz ).

Program byl náročný, ale pro současné i budoucí autory prací středoškolské odborné činnosti velice přínosný. Účastníci prošli semináři zaměřenými na samotné základy psaní práce SOČ – výběr tématu, struktura práce, formální zpracování, používání citace atd. Velmi přínosné byly i přednášky o přípravě kvalitní prezentace a obhajobě práce SOČ. Nechyběl ale ani seminář o základech společenského chování a stolování, který byl doplněn o raut. Bylo sice poněkud kruté stát před plným stolem jídla a věnovat se teorii, ale následná praxe vše mnohonásobně nahradila 

Velké pozornosti se těšilo i předávání zkušeností úspěšných účastníků SOČ, kteří reprezentovali naši republiku na zahraničních soutěžích. Konkrétní zkušenosti z psaní práce, prezentací, obhajob, přípravy na zahraniční soutěže jsou prostě neocenitelné a byly tak také vnímány.

Nemohu zde uvést celý program letní školy, který byl velmi pečlivě připraven a strukturován. Přínosem byl nejen pro studenty, ale i pro učitele, kteří se vedení prací SOČ věnují.

V nedávno publikovaném článku v internetovém časopise Sočkař jsem nastínil začátky práce s talentovanými žáky na naší základní škole:¨
http://www.soc.cz/sockar-2-2010/4785984/2-10.pdf str. 10.
Účast na semináři mi v mnohém pomohla ujasnit si, jak pracovat dál. Všem organizátorům a lektorům, kterými byli profesionální pracovníci AV ČR, vysokých škol, ale i soukromých firem tedy za sebe vyslovuji velké díky.

„Prosím tě, jak Ti vychází ten pokus, který jsme spolu probírali….“

Taková věta z úst mladé studentky střední školy zvláště o prázdninách mile potěší. Za touto větou je ale ukryta nejen práce samotné studentky, ale především trpělivá práce řady učitelů, kteří se talentované mládeží věnují. Tedy ta práce, o které se zatím moc nepíše, metodicky není příliš zpracovaná a nepatří bohužel ani mezi priority MŠMT ČR.

Často slýchávám, že pro talentované žáky přeci máme různé olympiády a soutěže. To je pravda. Nicméně každý, kdo s talentovanou mládeží pracuje, ví, že i talentovaná mládež má svoje další potřeby. I tito žáci potřebují svého asistenta pro konzultaci v oboru, kterému se věnují. I oni by si zasloužili např. příspěvek na cestovné do vědeckých institucí, kde by se mohli účastnit seminářů a přednášek atd. Učitelé, kteří s těmito dětmi pracují, by jistě uvítali možnost příspěvku pro školu na nákup velmi drahých odborných publikací….

A nyní drsný dovětek:

MŠMT přispívá na činnost Sdružení na podporu talentované mládeže. V roce 2009 přispělo 150 000,- Kč. To je naprosto směšná částka v porovnání např. s dotacemi za nesmyslné příručky o sexuální výchově atd. Ze strany MŠMT ČR se jedná o hazardování s vědeckým potenciálem této země.

Přitom účastníci této letní školy platili pouze 300 Kč za účastnický poplatek plus jízdné do Brna. Zbytek – ubytování, stravné a veškerý program, včetně jízdenek MHD, hradilo Sdružení pro podporu talentované mládeže. Jen celkové náklady na pořádání této akce činily kolem 200 000 Kč. Jak jsem pochopil z vyjádření vedení sdružení, musí se jeho členové hodně ohánět při shánění sponzorských darů. Nikdo z nich si ale nestěžuje. Oni totiž vědí, že investice do talentovaných žáků se této zemi mnohonásobně vrátí. Snad to jednou pochopí i na MŠMT ČR.