Počítačové hry ve vyučování: Každý žák v ideálním případě bude mít speciální herní zařízení?

Počítačové hry ve vyučování: Každý žák v ideálním případě bude mít speciální herní zařízení?

S tímto stanoviskem si dovolím nesouhlasit a to z několika důvodů.

První a nejpatrnější je, že herní zařízení budou ve školách až na posledním místě seznamu pořizovaných věcí. Se současným stavem financí ve školách a uměním učitelů hry ve výuce efektivně využít, je to ovšem i celkem pochopitelný krok.

Dalším argumentem je to, že se sami žáci stávají čím dál vybavenějšími. Jak jsme se mohli doslechnout v pátek 14. 10., po pádu serveru se majitelé BlackBerry stali odříznutými od mobilního světa. Tato situace byla nepříjemná nejen pro businessmany (v ČR hlavní podíl majitelů tohoto telefonu), ale i pro žáky a studenty, kteří jsou poměrně výraznou skupinou majitelů tohoto komunikátoru (např. ve Velké Británii). Pro naše školní podmínky jsou tu ale čím dál vybavenější uživatelé přístrojů fungujících na googláckém Androidu nebo na jablečném iPhonu. Právě tohoto bychom mohli a měli využít. Roubovat jim další přístroj, aby snad  neměli techniky málo se kdekomu může jevit zbytečné.

Právě tato zařízení navrhovaná a oblíbená pro svou multifunkčnost by bylo podle mého rozumnější zařadit do výuky namísto specializovaných herních zařízení. Jednak se s nimi nikdo nebude muset učit zacházet, druhak se k nim žáci budou chovat jako by byla jejich vlastní. V neposlední řadě také odpadá nepříjemné vysvětlování, proč jsme do školy koupili herní zařízení. S telefony u žáků je společnost už poměrně smířená.

Samozřejmě, že komunikátory/chytré telefony nebudou mít takové možnosti a jejich užití oproti specializované technice bude omezenější. Na úkor vlastní užitelnosti, horizontu většího zařazení her do výuky i posílení vlivu na změnu smýšlení vedení škol o počítačových hrách ve výuce je to přece jen akorát.