Akademie věd České republiky pořádá Veletrh vědy

Stále populárnější je u české veřejnosti Veletrh vědy, který každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd České republiky. Cílem veletrhu je přitáhnout pozornost veřejnosti, zejména učitelů, žáků a jejich rodičů k výsledkům české vědy.

Letošní veletrh vědy se koná ve dnech od čtvrtku 2. června do soboty 4. června na výstavišti PVA EXPO Praha – Letňany.  Vstup je zdarma.

Také letošní Veletrh vědy láká na expozice vědeckých ústavů Akademie věd České republiky. Expozice jsou interaktivní, návštěvníci se v nich mohou seznámit zábavnou, a přitom poučnou formou s tím, čím se zabývají vědecké ústavy Akademie věd České republiky. Na Veletrhu věd se budou prezentovat i Slovenská akademie věd, fakulty českých vysokých škol, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Úřad průmyslového vlastnictví, Národní technická knihovna, Asociace českých science center.

V multimediálním sále jsou prezentována videa a show se zajímavými pokusy.

V doprovodném programu budou organizovány tři panelové diskuse moderované Václavem Moravcem, známým moderátorem z diskusí v České televizi.

Důležitá aktualita:

V rámci Veletrhu vědy budou prezentovány výsledky spolupráce Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy s didaktičkou fyziky z Fyzikálně-technologické fakulty V. N. Karazina Charkovské národní univerzity, které jsou zaměřené na podporu výuky fyziky v českých školách s ukrajinskými žáky (mj. česko-ukrajinská verze videí Nezkreslená věda).

Více informací naleznete na https: www.veletrhvedy.cz.