TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MĚSÍCE DUBNA

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc duben.

To nejzajímavější ze sekce Odborné články

Environmentální výchova v lavici (1. část), autor: Zdeněk Hromádka

Článek se soustřeďuje na tu část průřezového tématu environmentální výchovy, která probíhá v rámci vyučovacích předmětů „v lavici“. Ukazuje konkrétní případ koncepce environmentální výchovy, ve které se její struktura odvíjí od významných environmentálních témat, která mají v určitém čase podle harmonogramu zasáhnout všechny ročníky prostřednictvím speciálního kurzu, který se realizuje v rámci běžného vyučovacího předmětu (například v matematice).

Využití metod dramatické výchovy k posílení mediální a politické gramotnosti žáků středních odborných škol a učilišť, autor: Marie Kubalíková

Článek představuje tři nové vzdělávací programy, které propojují metody dramatické výchovy s výukou žáků k demokratickým hodnotám a kompetencím. Seznamte se s vybranými aktivitami z jednotlivých programů – příběhové drama Redakce, simulační hra Osídlení nové planety či Příběh Najáda.

Adaptace dětí v mateřské škole jako důležitý krok ve vzdělávacím procesu, autor: Andrea Väterová

Článek se zabývá nejen příčinami a následky problémů vznikajících během adaptačního procesu dítěte v MŠ, ale i praktickými doporučeními, jak těmto problémům předejít. Příloha obsahuje Adaptační plán a jednotlivé fáze spolupráce MŠ s rodiči před začátkem adaptačního procesu i během něho.

To nejzajímavější ze sekce Materiály do výuky

Práce s daty, autor: Radomír Macháň

Cílem materiálu je především práce s daty a údaji uvedenými v textu, obrázku, tabulce či grafu. Procvičení vyhledávání a zpracovávání dat zadaných prostřednictvím informací podaných různými způsoby – obrázkem, textem, tabulkou a grafem. Výpočet dalších údajů, práce s tabulkovým kalkulátorem, QR kódy apod.

Yuval Noah Harari: Sapiens. Stručné dějiny lidstva, autor: Marcela Svejkovská

Lekce do hodin zabývajících se pravěkem nabízí nové pohledy na nejstarší dějiny lidstva. Některé myšlenky profesora Harariho nám nemusejí být milé, s některými nemusíme souhlasit, ale všechny stojí za diskuzi. Střídáme skupinovou a individuální práci. Využíváme metod čtenářské gramotnosti. Dramatizujeme.

Badatelství nejen ve výuce chemie – kyselý déšť, autor: Jakub Holec

Výukový materiál nabízí video k badatelství na příkladu ukázky konkrétní aktivity zaměřené na zkoumání vzniku kyselých dešťů. Součástí videa je experiment a námět na další aktivitu i mimo předmět chemie. Na tuto aktivitu se zaměřuje projekt, ve kterém žáci zastávají role chemiků, ekologů, odborníků na oblast zdraví, ekonomů a politiků. V těchto rolích malé skupiny žáků zkoumají environmentální, sociální a ekonomické vlivy kyselých dešťů, a to z pohledu konkrétního zaměření. Výsledky skupinové práce poté sdílejí se spolužáky a s učitelem v podobě přehledného reportu a prezentace doprovázející diskuzi.

Nové záznamy webinářů

Učitel jako tvůrce audiovizuálních didaktických prostředků

Může / měl by si učitel vytvářet své vlastní učební podklady do výuky? Kde najít motivaci, inspiraci a odvahu? Třeba na webináři Zdeňka Hromádky.

Komiks v hodinách dějepisu

Myslíte, že komiks nemá co nabídnout ve výuce historie? Nechte se inspirovat Pavlem Žalským, možná budete překvapeni.

Význam konstrukcí v geometrii na 1. stupni ZŠ

Obě lektorky si s námi prošly tipy do aritmetiky (práce se stovkovou tabulkou). Jaké aktivity nám doporučí do hodin geometrie? Lektorky: Sylva Peclinovská, Darina Jirotková.

Jak mluvit s dětmi v/o náročných životních situacích

Lektorka Jana Divoká se s námi podělila o svá doporučení, jak pracovat s dětmi z náhradní rodinné péče. Velmi aktuálnímu tématu se bude věnovat i v tomto webináři, nenechte si ho ujít.