TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MĚSÍCE KVĚTNA

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen.

To nejzajímavější ze sekce Odborné články

Dějepis a jeho příležitosti v digitálním prostředí, autor: Josef Herink

Odborný článek akcentuje aktuální možnosti a příležitosti školního dějepisu v digitálním prostředí. Uvádějí se nové projekty, inspirativní přístupy a metody, které využíváním digitálních technologií umožňují v praxi školního dějepisu úzké a inspirativní propojení mezi historickou a digitální gramotností.

Demonstrace legendy o Archimedovi a královské koruně ve vyučování fyziky, autor: Zdeněk Hromádka

V článku autor popisuje průběh motivační demonstrace klasické Archimedovy metody pro odhalení falešné koruny syrakuského panovníka Hieróna II. Demonstrace jasně ukazuje žákům potřebnost zavedení fyzikální veličiny hustoty látky a pomáhá k uvědomění si vztahu mezi hmotností a objemem tělesa.

Cestování časem, autor: Kateřina Filkova

Projekt se zaměřuje na cestování časem do čtyř hlavních epoch dějin. Děti se seznámí s dobovými kostýmy, zvyky, obživou, ale i prací. Činnosti jsou vybírány s akcentem na rozvoj matematické gramotnosti a prelogického myšlení. Zejména učí děti chápat číslo ve všech jeho rolích, např. počet, identifikátor (určitá hodina dětem předškolního věku identifikuje určitou aktivitu). Důležitou roli hraje i zadání aktivit a motivace, která by děti formou poutavého příběhu a vyprávění měla dostat do dávných dob nebo budoucnosti.

To nejzajímavější ze sekce Materiály do výuky

Biodiverzita v číslech, autor: Jakub Holec

Výukový materiál obsahuje video představující možnosti využívání aplikace a webu iNaturalist ve výuce přírodopisu. Součástí iNaturalist je rozsáhlá databáze druhů vytvářená komunitou amatérských přírodovědců z celého světa. Na webu iNaturalist.org si po založení třídního účtu můžeme vyhledávat místa pozorování nejrůznějších organismů. Součástí výukového materiálu je pracovní list, který žáci v malých týmech vyplňují právě na základě informací dohledaných v databázi na webu iNaturalist.org.

Léto ve 2. třídě, autor: Vendula Dovole

Materiál slouží jako kartotéka činností a nápadů pro synchronní a asynchronní práci při distanční výuce v daném ročním období. Je určen pro žáky 2. ročníku v období květen a červen. Materiál je jednou ze součástí čtyř projektů (Jaro, Léto, Podzim, Zima) a reflektuje učivo druhého ročníku probírané v tomto období.

Fredrik Backman: Medvědín (čtenářská dílna), autor: Marcela Svejkovská

Texty určené pro starší žáky otevírají nelehká témata spojená se znásilněním a obtížnou situací oběti. V hodině píšeme podvojný deník, diskutujeme, vyhledáváme doplňující informace na internetu, srovnáváme knižní a seriálovou verzi Medvědína.

Nové záznamy webinářů

Krabička první záchrany pro učitele, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě

Nechte si představit publikaci pro zvládnutí prvních dnů a týdnů s žákem bez znalosti češtiny přímo autorkou Alicí Kourkzi Kašlíkovou. Ptejte se přímo u zdroje!

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Společný cíl učitele a asistenta pedagoga je jasný, ale jak jej co nejlépe dosáhnout? Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková nám nabídne svůj recept na spokojenou třídu, učitele i asistenta.

Ukrajinský žák v české třídě pohledem lingvistky

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi češtinou a ukrajinštinou? Jaké výhody a nevýhody s sebou podobnost obou jazyků přináší? Odpovědi na tyto otázky a tipy do výuky žáků-cizinců si pro nás připravila Mgr. Michaela Zormanová.

Využití aplikací v občance (mapotic, QR kód, padlet, storyboardthat)

Vyslyšeli jsme prosbu našich uživatelů a nabízíme webinář s tématem společenských věd. Kombinace občanské výchovy a moderních technologií – také Vám to zní trochu nezvykle? Tak si nenechte ujít webinář Mgr. Petry Slámové!

Terapeutické pohádky

Pojďme se spolu s PaedDr. Lucií Zormanovou, Ph.D, podívat na pohádky očima terapeuta. Jak bychom mohli využít pohádkové motivy v pedagogické praxi v komunikaci s dětmi?

Dyslexie a rozumové nadání – příklady dobré praxe

Dyslexie je téma, o kterém mnozí z nás stále nevíme vše. Pojďme si spolu s Ing. Dagmar Rýdlovou ujasnit, že dyslexie nemusí být překážkou pro rozvoj nadání.