To nejzajímavější z měsíce března

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc březen.

To nejzajímavější ze sekce Odborné články

Chatboti jako vzdělávací nástroj: od frustrace k dobrému pocitu, autor: Michal Černý

Článek se věnuje problematice vývoje chatbotů. Nabízí základní typologii jejich edukační implementace a současně se soustředí na klíčovou část jejich návrhu, totiž na emoční design, který významným způsobem ovlivňuje to, jakou roli může chatbot ve vzdělávání hrát.

Nádech–výdech: Začínáme, autor: Adam Cvik, spoluautor: Vanda Vaníčková

Autoři se v článku otevírajícím seriál inspirace a vzdělávacích aktivit věnují tomu, proč a za jakých okolností vznikl. Vysvětlují, proč si za hlavního hrdinu vybrali vzdělávací obor Tělesná výchova. Poukazují na důležitost jeho propojení s dalšími obory a nastiňují pohled na vzdělávání jako jednu velkou propojenou pavučinu, i když se to ve škole tváří mnohdy jinak.

Projekt na téma počítače, autor: Lucie Zormanová

Článek popisuje projekt na téma „Počítače“, který je inspirován polským projektem doporučovaným k realizaci polským mateřským školám v předškolních třídách polským ministerstvem školství.

To nejzajímavější ze sekce Materiály do výuky

Stopy, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list slouží ke stažení do žákovského PC. Žák se seznámí se základy programování.

Lineární funkce – sestrojení grafu, autor: Mgr. Radomír Macháň

Cílem aktivity je procvičení sestrojování grafů lineárních funkcí. QR kódy ukrývají předpis lineárních funkcí. Úkolem je funkce narýsovat do kartézské soustavy s podkreslenou mapou České republiky.

Badatelství – studené a ne tak studené materiály, autor: Jakub Holec

Výukový materiál obsahuje motivační video s aktivitou, ve které žáci na vlastní kůži a postupnými badatelskými kroky poznávají tepelné vlastnosti materiálů a svá zjištění si průběžně a přehledně zaznamenávají a vyvozují odpovídající závěry svého bádání.

Nové záznamy webinářů

Vývojové fáze dítěte z pohledu waldorfské pedagogiky

Co potřebují děti v jednotlivých vývojových fázích z pohledu waldorfské pedagogiky, s námi probere Ing. Jitka Friedlová.

Využití stovkové tabulky pro rozvoj klíčových kompetencí v matematice na 1. stupni ZŠ

Praktickou ukázku využití jednoduché pomůcky ve výuce matematiky si pro vás připravily lektorky Mgr. Sylva Peclinovská a doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Dyslexie a rozumové nadání – názorně a prakticky

Hlavním cílem seminářů a webinářů vedených Dagmar Rýdlovou je podpora porozumění a přijetí odlišností. Připojte se, pokud souzníte s jejím mottem.

Problematika dětí z náhradní rodinné péče – dítě s komplexním vývojovým traumatem

„Komplexní vývojové trauma u dítěte vzniká na základě dlouhodobého vystavení traumatizujícím situacím…“ říká Mgr. Jana Divoká.