TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MĚSÍCE ÚNORA

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc únor.

To nejzajímavější ze sekce Odborné články

Trendy v marketingu školy, autor: Ludvík Eger

V příspěvku získáte stručné informace k soudobým inovacím v marketingu vzdělávacího zařízení od mateřské školy až po školy střední. Cílem je poskytnout vedoucím pracovníkům a dalším zájemcům náměty pro zlepšení komunikace školy s veřejností a upozornit ne některé trendy v marketingu škol.

Vhodné podmínky a metody pro úspěšné osvojení druhého jazyka v předškolním věku, autor: Lucie Pavlíková

Autorka v příspěvku představuje výsledky z výzkumného šetření zkoumajícího bilingvní vzdělávání a výuku anglického jazyka v mateřských školách v Praze. Výzkum proběhl v roce 2021 pro účely bakalářské práce.

Využití digitálních technologií ve výuce matematiky, autor: Václav Bendl, spoluautor: Jitka Rambousková

Tento článek si klade za cíl seznámit učitele matematiky s oblastmi či procesy v rámci výuky, kdy jsou digitální technologie nejčastěji využívány a napomáhají žákům k získání matematických dovedností nebo ulehčují pedagogickou činnost učitelům.

To nejzajímavější ze sekce Materiály do výuky

Jaro ve 2. třídě, autor: Vendula Dovole

Materiál slouží jako kartotéka činností a nápadů pro synchronní a asynchronní práci při distanční výuce v daném ročním období. Je určen pro žáky 2. ročníku v období březen, duben a květen. Materiál je jednou ze součástí čtyř projektů (Jaro, Léto, Podzim, Zima) a reflektuje učivo druhého ročníku probírané v tomto období.

Scotch broth, autor: Šimon Daníček

Třetí část minisérie o britské kuchyni. Tentokrát jde o skotský vývar se zaměřením nejen na rozkazovací způsob.

Úvod do mechaniky 01 – Klid a pohyb tělesa, autor: Zdeněk Hromádka

Interaktivní materiál má pomoci učitelům a učitelkám fyziky na 2. stupni při výuce učiva „klid a pohyb tělesa“. Žáci jsou vedeni k samostatnému přemýšlení o tématu a k použití získaných vědomostí k vyřešení úkolu.

Nové záznamy webinářů

Role učitele ve vzdělávacím procesu

Jak lze otevřenou a nenásilnou komunikaci uplatnit při třídnických hodinách, nebo jednání se třídou obecně? Nad touto a dalšími podobnými otázkami se můžete zamyslet spolu s PhDr. Jitkou Gabašovou.

Třídnické hodiny

Jak podpořit týmového ducha v rámci třídnických hodin? Lze využít metody kooperativní výuky při řešení problémů ve třídě? Mgr. Jiří Hruška nás provede ideálními třídnickými hodinami.

Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy fungující tým

Mgr. Jiří Hruška nás již provedl formativním hodnocením, skupinovou prací, motivací nebo metodami aktivního učení. Jaké rady má přichystané pro tvorbu fungujícího třídního týmu?