TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MĚSÍCE PROSINCE

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc prosinec.

To nejzajímavější ze sekce Odborné články

Sharenting aneb Rodiče a digitální identita dětí, autor: Vanda Vaníčková

Výuková aktivita se věnuje problematice vytváření digitální identity žáků. Propojuje reálný i digitální svět žáků, jejich rodičů a oblast sdílení dat a žákům připomíná, že oni osobně nemusí být jediní, kdo se podílí na vytváření jejich „já“ v digitálním prostředí.

Digitální gramotnost ve výtvarné výchově, autor: Marie Bajnarová

Příspěvek poukazuje na významné vzdělávací aspekty digitální tvorby ve výtvarné výchově, konkrétně se zaměřuje na digitální kresbu. Žákům by měl být umožněn prostor k poznávání různých tvůrčích přístupů, které by měli intenzivně vnímat.

Periodická tabulka prvků a superhrdinové prvků, autor: Jakub Holec

Žáci se v lekci dozvědí o periodické tabulce prvků a o tom, jak všudypřítomné jsou chemické prvky v našem každodenním životě. Po projití struktury tabulky a informací o prvních 20 prvcích si zahrají hru na určování těchto prvků podle jejich základních vlastností a použití.

To nejzajímavější ze sekce Materiály do výuky

Matematik ve službách Rudolfa II., autor: PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Žák objevuje spojení učiva matematiky s vlastivědou. Uvědomuje si, že to, co se naučil, je mu užitečné v reálném prostředí. Zobecňuje získané zkušenosti, objevuje zákonitostí, ověřuje si svůj odhad.

Yorkshire pudding, autor: Šimon Daníček

Materiál vychází z videoreceptu dostupného na serveru YouTube. Zabývá se jednak slovní zásobou z oblasti vaření, jakož i vlastní přípravou této pro Anglii tak typické přílohy.

Lyžaři – základy programování, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list slouží ke stažení do žákovského PC. Žák se seznámí se základy programování.

Nové záznamy webinářů

Ilustrace, kniha a literatura

Mgr. Kateřina Černá učí český jazyk na 1. stupni a výtvarnou výchovu na obou stupních. V prvním plánovaném webináři nám nabídne inspiraci do hodin čtení. A je téměř jisté, že ani výtvarná výchova nebude v tomto webináři popelkou. Těšíte se?

Dovednosti řízení kariéry – praktické podněty pro kariérové poradenství ve škole

V zářijovém webináři nám Mgr. Jan Brabec předal zkušenosti s vybranými aktivitami zaměřenými na rozvoj schopností žáků pojmenovat a definovat své kompetence pro vzdělávání a trh práce. Udělejme společně další krok v kariérovém poradenství a zaměřme se na řízení kariéry.