Přání k vánočním svátkům

Také se těšíte na období vánočních svátků? Rovněž s otevřenou náručí očekáváte čas klidu a pokoje? Co na to pedagogové, žáci?

Mnoho z nás „dospěláků“ si ještě dnes s úsměvem na rtech vzpomene na groteskní situace, kdy v druhé půli prosince někdo ze spolužáků ve třídě napsal křídou na tabuli známý slogan „Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu“, který byl případně doplněn – hlavně když měla zkoušet obzvláště přísná paní učitelka – dovětkem „kdybyste nám pětku dala, ryba by Vám nechutnala“. Takové drobné citové vydírání to bylo.

Domnívám se, že v období těsně před svátky klidu a míru se nikdo ze spolužáků už moc neučil, a pánům učitelům a paním učitelkám to muselo být jasné, takže moc – jak se říkávalo – „neprudili“, byli tolerantní. Náš zájem a naše hovory se točily kolem dárků a hraček pod stromečkem. Na rozdíl od „dospěláků“ jsme nepociťovali stres spojený s nákupní horečkou, nebrali jsme v potaz, že se Vánoce kvapem blíží a že nemáme ještě nakoupené dárky pro naše nejbližší.

Učitelé každoročně ke konci roku zažívají horké chvilky – aby udrželi pozornost žáků a aby jim toto období co nejvíc zpříjemnili, vymýšlejí pro ně různé tvořivé úkoly, pomáhají jim se sváteční výzdobou, dokážou je motivovat i ve chvílích jejich neúplného soustředění. Jinak řečeno dělají, co mohou. Navíc se nyní musí, jako ostatně všichni několikrát v období posledních dvou let, vypořádat s neustálou hrozbou v podobě pandemie covid-19. A této výjimečné situaci přizpůsobovat svou výuku. Prezenční, distanční, hybridní, … Jak to máte vy?

My na Metodickém portálu RVP.CZ jsme optimisté – nejen že jsme zase o rok starší (a moudřejší?), ale na právě končící rok jsme pro vás přichystali řadu novinek. Jedná se především o nový vizuál stránek, strukturu menu, vylepšené vyhledávání, snazší přihlášení k účtu a celkové zpřehlednění materiálů do výuky, odborných článků a webinářů.

Věříme, že i příští rok budete s námi. Tímto vám všem přejeme úspěšné zvládnutí hektického konce roku a nabytí mnoho potřebných sil do nového roku 2022.

Tým Metodického portálu RVP.CZ