TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MĚSÍCE LISTOPADU

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc listopad.

To nejzajímavější ze sekce Odborné články

Praktické podněty k organizaci informací: tvorba vlastních digitálních (mediálních) knihoven, autor: Michal Černý

Organizace informací je jednou z kompetencí, která vytváří určité jádro informační či digitální gramotnosti, ale současně se jí věnuje ve škole poměrně malý prostor. Cílem tohoto článku bude nabídnout několik praktických podnětů k organizaci informací jako studentského tématu.

Geologické děje, autor: Jakub Holec

Obsahem článku je ve výuce realizovaný videoprojekt v rámci online výuky přírodopisu, ve kterém žáci devátého ročníku modelovali jimi vybraný geologický děj a natočili k němu video pro festival geologických snímků Šutrofest.

Lichožrouti, autor: Kateřina Filkova

Motivací k tomuto projektu je známá kniha Pavla Šruta Lichožrouti. Děti rozvíjejí své předmatematické představy, procvičují i čtenářskou gramotnost, dokonce i gramotnost digitální – ve známé PC hře v anglickém jazyce PajamaSam ústřední postava také hledá ztracené ponožky…

To nejzajímavější ze sekce Materiály do výuky

Včela různými aktivizačními metodami, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list lze využít při výuce žáků 3.–5. ročníku, a to v hodině přírodovědy, informatiky nebo v rámci mezipředmětových vztahů například během projektového dne. Je rozdělen na čtyři aktivity, každá se zpracovává pomocí jiné aktivizační metody. Všechny však vycházejí z práce s textem a informacemi.

Populace a migrace prakticky, autor: Petr Tišl

Materiálu poslouží jako podpora výuky tématu Obyvatelstvo. Předpokládá se, že žáci byli seznámeni se základními pojmy, jako je porodnost, úmrtnost, emigrace a imigrace, a také s pojmem přírůstek obyvatelstva. Hlavním cílem je, aby žáci o tématu přemýšleli, diskutovali, vyhledávali informace a graficky je zpracovávali.

Vyrábíme svůj první herbář, autor: Mgr. Pavlína Hublová

Pracovní list s podrobným postupem pro tvorbu herbáře (doporučeno pro 2.–3. ročník), kritérii pro hodnocení a prostorem pro sebehodnocení hotové práce. Herbář je vytvořen tak, aby se v následujících školních rocích mohl „rozrůstat“.

Nové záznamy webinářů

Malba vaječnou temperou – učení v mezipředmětových souvislostech

Mgr. Kateřina Círová, Dis. učí výtvarnou výchovu na druhém stupni od šesté po devátou třídu, a tak se může dlouhodobě věnovat rozvíjení výtvarného myšlení starších žáků jako nezbytné součásti výtvarné činnosti žáků. Přijměte pozvání na její webinář a nechte se inspirovat.

Náměty do výuky (nejen) přírodovědných předmětů s využíváním digitálních technologií

O užitečné aplikace do výuky na ukázkách z přírodovědných předmětů se s námi podělí Mgr. Jakub Holec. Součástí webináře bude také sdílení zkušeností z distanční výuky.

Jak komunikovat ve vztahu: učitel–rodič?

Klíčové principy a zajímavé myšlenky k vyjednávání a zvládnutí racionální komunikace učitelů a rodičů nám nabídnou lektorky Bc. Ida Pencová, Mgr. Lydie Marešová z Hope4Kids.