Aktuality ze vzdělávání

Vzniká společná platforma pro digitální vzdělávání. Školy najdou podporu i inspiraci na jednom místě

Projekt Učíme online komunity Česko.Digital se propojuje s Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR). Smyslem spolupráce je usnadnit co největšímu počtu škol využívání digitálních technologií ve výuce a tím zkvalitnit nejen distanční výuku, ale i rozvíjet digitální kompetence žáků, bez kterých se v dnešní době neobejdou.

„Projekt Učíme online dokázal rychle nabídnout záchranný kruh stovkám škol bojujících s náhlým přechodem na distanční výuku. Zároveň během roku a půl své existence vytvořil funkční standard pro digitální vzdělávání, na který chceme v NPI ČR navázat a rozvíjet ho na co největším počtu škol. Usnadníme jim tak nejen zvládání výuky online, ale urychlíme i zavádění inovací do českého vzdělávacího systému a zpřehledníme podporu pedagogům,“ popisuje Ivo Jupa, ředitel NPI ČR, vizi dalšího rozvoje projektu.

Více zde.

Barbora Postránecká: Byl jsem průšvihář, říká učitel, který mění české školství

Je mu třicet, už téměř deset let učí a zároveň studuje na pedagogické fakultě. Daniel Pražák, učitel z pražské Základní školy Strossmayerovo náměstí, působí taktéž v hnutí Otevřeno, které má za cíl zlepšovat kvalitu studia budoucích učitelů. „Moje profesní sebevědomí nevyrůstá z toho, že bych měl být chodící encyklopedie, což je v době chytrých telefonů absurdní, ale že znám didaktické principy. Taky čerpám ze svých zážitků jako student, byl jsem docela průšvihář,“ říká mladý učitel.

Moje gymnázium mi dalo kromě jiného dvě skvělé zkušenosti. Do maturity musel každý student odučit na škole asi deset hodin v nižších ročnících pod vedením učitele. Zároveň jsme jezdili pomáhat do dětského domova v Pyšelích. Obvykle se do dětských domovů přivážejí věci, ale dětem mnohem víc chybí pozornost a čas strávený s někým. Hráli jsme s nimi fotbal, někdy je doučovali. Tam jsem si vyzkoušel, že mě práce s dětmi baví, a to i s problémovými.

Více zde.

Jitka Polanská: Učitel není buď hrdina, nebo budižkničemu. Realita není černobílá, říká šéfka učitelského spolku

Láska to byla až na druhý pohled. Petra Mazancová nejdřív na české školství zanevřela, ale teď je již mnoho let spokojenou učitelkou a k tomu předsedkyní profesního spolku Učitelská platforma. Ten se soustředí na vzájemnou podporu pedagogů a zlepšení veřejného obrazu učitele. „Tisíce učitelů ze škol odcházejí nebo rezignují, protože podporu nedostali. Poškozuje to je i desetitisíce jejich žáků,“ říká.

Každý unese jen určitou míru zátěže, pak se něco zlomí a těžko se to napravuje. A učitel může přijít o víru, že by to za jiných podmínek zvládl. Tohle mě dost trápí, protože takových případů jsou tisíce. Je to pro ně ztracená příležitost zažít naplněný profesní život. A je to promarněná šance pro desetitisíce dětí, které prošly jejich třídou.

Více zde.

EDUcast: O proměnách učitelské přípravy s Miroslavem Slowikem a Karlem Gargulákem

Na českých pedagogických fakultách a fakultách připravující učitele v posledních letech probíhá proměna studia budoucích pedagogů. Jak ukazují data, novým učitelům totiž často chybí dovednosti pro práci s heterogenní třídou nebo nejsou z vysokých škol připravení na množství byrokracie, které je čeká. V souvislosti s proměnou studijních oborů se proto i tato témata dostávají do studijních plánů. O konkrétním předmětu, který funguje na Technické univerzitě v Liberci, mluví jeho garant Miroslav Slowik. Konzultant EDUinu Karel Gargulák pak přidává pohled na proměnu učitelské přípravy v celé České republice.

Více zde.

Citace obrázku:

StartupStockPhotos. Pixabay.com: [online]. [cit. 2021-11-11]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: https://pixabay.com/photos/children-win-success-video-game-593313/.