To nejzajímavější z měsíce září

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc září.

To nejzajímavější z modulu Články

Proximity videochat: cesta k sociálním interakcím v online výuce (1. část), autor: Michal Černý

Příspěvek se věnuje možnostem využití aplikací, jako je Gather.Town či Kumospace, pro online vzdělávání. Tyto nástroje budou podporovat možnost komunikace, sociálních interakcí i výuky v online prostředí virtuálních světů, které může učitel snadno tvořit pro své studenty.

Obři a trpaslíci, autor: Kateřina Filkova

Základním tématem programu jsou předmatematické představy, které se promítají do činností jako: porovnání velikostí, porovnávání, třídění a řazení. Vyučující klade důraz na přesný popis a strukturu vět. Měla by se často opakovat slova určující vlastnosti předmětu v různých stupních (velký, největší). Program by měl v dětech vyvolat obdiv a úžas a také přemýšlení o tom, co je pro ně lepší – jaký život je lehčí? Ten obří, nebo ten trpasličí?

Digitální Wellbeing OECD – závěry, autor: Bořivoj Brdička

Poslední díl třídílného seriálu mapujícího výsledky projektu OECD 21st Century Children shrnující závěry dvou dosud publikovaných studí zabývajících se digitálním wellbeingem a zdravím v souvislosti se školstvím.

To nejzajímavější z modulu DUM

Je palmový olej opravdu nejhorší?, autor: Petr Tišl

Pracovní list je určen pro výuku zeměpisu, biologie či environmentální výchovy, ale lze ho využít i při výuce mediální gramotnosti. Je zaměřený na vyhledávání, analýzu a prezentaci odborných dat. Závisí na učiteli, jaké cíle pro svou lekci zvolí.

Konstantin a Metoděj, autor: Mgr. Eliška Kozlíková

Pracovní list sloužící k zopakování nejzákladnějších údajů o Konstantinovi a Metodějovi, k seznámení s hlaholicí a k práci s textem – Proglas.

Absolutní hodnota – interaktivní webová stránka, autor: Ing. Jitka Vlčková

Materiál obsahuje interaktivní práci s číslem a jeho absolutní hodnotou. Číslo se dá zadat buď posuvníkem, nebo ručním zadáním. Po stisku tlačítka se vypočítaná absolutní hodnota zobrazí číselně i graficky na číselné ose. Materiál je příkladem využití digitálních technologií ve výuce matematiky.

Nové záznamy webinářů

Jak nastartovat výtvarné myšlení žáků na 2. stupni ZŠ

Mgr. Kateřina Círová, Dis. učí výtvarnou výchovu na druhém stupni od šesté po devátou třídu, a tak se může dlouhodobě věnovat rozvíjení výtvarného myšlení starších žáků jako nezbytné součásti výtvarné činnosti žáků. Přijměte pozvání na její webinář a nechte se inspirovat.

Genetická metoda čtení a psaní

Jak podpořit čtenářskou gramotnost již od prvních krůčků v 1. ročníku? Ujasněme si spolu s Mgr. Tomášem Kotenem, co víme (a měli bychom vědět) o genetické metodě čtení a psaní.

Kariérové poradenství pro žáky s SVP

Specifika kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nám představí Mgr. Jan Brabec. Nechte se inspirovat aktivitami zaměřenými na rozvoj schopností žáků pojmenovat a definovat své kompetence.

Inšpirácie intuitívnej pedagogiky III.

Jaký by měl být rodič nebo učitel, aby dokázal vytvořit vzácnou atmosféru bezpečí a lidského zájmu? Již potřetí se setkáme s Petrem Živým a jeho intuitivní pedagogikou.