NEJ… Z MĚSÍCE ČERVNA

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červen.

To nejzajímavější z modulu Články

Co o tobě víme, autor: Andrea Tláskalová

Výuková aktivita Co o tobě víme vede žáky k tomu, aby si uvědomili, proč je důležité dodržovat zdravý a bezpečný přístup při práci s digitálními technologiemi. Žáci si nejprve zážitkovým způsobem uvědomí, jaké informace o sobě chtějí druhým sdělovat. Poté si společně ve třídě metodou sněhová koule vyberou 10 nejdůležitějších zásad bezpečného chování na digitálních technologiích. Jedná se o aktivitu, kterou může realizovat každý učitel – bez přímého použití technologií. K této aktivitě nejsou potřeba žádné speciální pomůcky.

Argumentace a argumentační fauly jako nástroj pro hodnocení informací, autor: Michal Černý

Článek se zaměřuje na některé argumentační fauly a způsob konstrukce argumentu jako na důležitý prvek v hodnocení kvality a důvěryhodnosti zdrojů. Ukazuje, že cílem korektivní diskuse je snaha o přiblížení se pravdě, zatímco společnou motivací pro záměrné argumentační fauly je manipulace se čtenářem.

Prostředí a vybavení MŠ a ZŠ pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení dětí a žáků, autor: Petr Naske, spoluautor: Ing. Eva Fanfulová

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) zorganizoval 30. dubna 2021 již devátou minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti. Program akce byl zaměřen na diskusi a sdílení zkušeností MŠ a ZŠ k tomu, jak zajišťovat udržitelnou obnovu digitální techniky ve škole a také, jak zajistit její udržitelnou správu a metodické vedení celého pedagogického sboru. Nabízíme stručný report z akce a v přiložených videích příspěvky jednotlivých vystupujících.

To nejzajímavější z modulu DUM

Meandry – mizející tvary, autor: Petr Tišl

Materiál podporuje výuku tématu hydrosféra. Zaměřuje se na přirozené vytváření říčních zákrut, z nichž se vytvářejí meandry. Jedná se o celkem aktuální téma, protože nepřirozený stav vodních toků (zejména jejich napřimování) je považován za jednu z příčin rychlého odtoku vody z krajiny a má svůj vliv i na zrychlení průběhu povodňových situací. Žáci jsou vedeni k jednoduché úvaze nad možností výpočtu stupně meandrovitosti, využívají mapový portál k vyhledávání předem nastíněné situace a aktivitu aplikují na vlastních příkladech. Práce probíhá ve skupinách. Nutný je přístup k počítačům připojeným k internetu. V závěrečné diskusi žáci hodnotí pod dohledem učitele výsledky práce své i ostatních skupin.

RLC obvod, impedance – interaktivní webová stránka, autor: Ing. Jitka Vlčková

Materiál umožňuje interaktivně měnit hodnoty součástek RLC a frekvence, na základě těchto hodnot se vypočítá celková impedance a její jalová složka a rezonanční frekvence.

Základy psaní 4, autor: Mgr. Jarmila Hájková

Prezentace a pracovní listy na téma změna velikosti, barvy a druhu písma.

Nové záznamy webinářů

Odměny a tresty ve výchově dětí

Zamyslete se spolu s Mgr. Romanem Peškem nad možnostmi a riziky využívání odměn a trestů ve výchově a vzdělávání dětí.

Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS

„Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem měla být základem prevence šikany a podpory začlenění těchto žáků,“ říká Mgr. Lenka Bittmannová.