Nej… z měsíce ledna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden.

To nejzajímavější z modulu Články

10 vzdělávacích trendů pro rok 2021, autor: Jaroslav Mašek

Jak bude vypadat vzdělávání v roce 2021? Jaké přístupy a technologie jej ovlivní a budou formovat? Článek představuje několik vzdělávacích trendů současnosti a nabízí jejich vliv na další charakter vzdělávání.

Trestné činy a digitální stopa, autor: Petr Caloň

Lekce se bude zaměřovat na trestné činy a přestupky v digitálním prostředí, zejména na sociálních sítích. Součástí bude aktivní práce a vyhledávání na internetu a poslech a práce s textem, kdy žáci budou zkoumat z různých úhlů pohledu jeden konkrétní případ.

Plody podzimu, autor: Kateřina Filkova

Cílem předmatematických činností v předškolním vzdělávání je uvážlivě a vyváženě rozvíjet potřebné kompetence, které budou ve školní matematice potřebné. V této podzimní inspiraci zavedeme děti do přírodního prostředí, které je vhodné jak pestrostí, tak kvalitou materiálu. Naučí se třídit podle různých kritérií, ale budou mít prostor i pro vlastní nastavení kritérií třídění objektů. Činnosti lze provádět na zahradě i ve školním prostředí.

To nejzajímavější z modulu DUM

Bažant a koroptev metodou životabáseň a ANO–NE, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Tento pracovní list slouží k vyvození učiva o koroptvi polní a bažantovi obecném a následnému procvičení metodou ANO–NE a životabáseň. Žáci budou pomocí tabletu či telefonu číst QR kódy a vyhledávat informace na internetu.

Afrika – podnebí, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace pro samostatnou práci na PC. Přílohou je pracovní list ve dvou variantách (pro tisk a pro elektronické vyplnění v programu Adobe Acrobat Reader DC).

Hodina s mistrem Janem Husem, autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Žáci se s mistrem Janem Husem seznamují prostřednictvím krátkých filmů vzniklých k výročí 2015 a ukázky hry České nebe. Jeho osobnost reflektují skrze dopis „Johanky z Arku“ a také přemýšlením a diskuzí nad četností a formou vztahování se k Husově odkazu.

Výběr online setkání roku 2020

Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma

Webinář nabídl pohled pedagoga a psychoterapeuta doplněný o pohled rodiče dítěte s poruchou pozornosti (v kombinaci s poruchami učení). Lektorka: Mgr. Jana Divoká.

Otevřená a nenásilná komunikace v náročných situacích

Jak zjistit potřeby žáků? Jak je motivovat k práci? Jak zvolit přiměřené nároky, žáky nepřetěžovat, ale přispívat k překlenutí náročné (covidové) doby? Lektorka: PhDr. Jitka Gabašová.

Jak na online vzdělávání

Základní poznatky, které jsou s problematikou distanční výuky spojeny, se pokusili představit lektoři Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Jaroslav Mašek, Daniel Pražák.

Skupinová práce a kooperativní učení

Jak uspořádat učebnu? Jak dělit žáky do skupin? Jak nastavit pravidla a role ve skupině? Jak nastavit úkol, aby se na něm všichni členové skupiny podíleli? Jak hodnotit a vyhodnocovat skupinovou práci, tzn. nejen dovednosti žáků, ale i procesy, kterými žáci prošli? Lektor: Mgr. Jiří Hruška.