Nej… z měsíce února

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc únor.

To nejzajímavější z modulu Články

Možnosti využití OrgPadu ve škole, autor: Barbora Jeřábková

Aplikace OrgPad je nástrojem k vizualizaci přemýšlení. Avšak šíře možností jejího využití je obrovská. Může být portfoliem žáka, nástrojem sebeevaluace, je možné zde vytvořit učební materiál, hrát zde hry, ale slouží i k zapisování se na konzultace nebo jako online diskuze. Je tedy výbornou pomůckou usnadňující a zpestřující fungování ve škole. Článek představuje příklady těchto i dalších využití OrgPadu.

Jednoduchá tvorba virtuální nástěnky v prostředí Padlet, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Článek jako takový seznamuje čtenáře s online aplikací Padlet a jejím využití při vzdělávání na dálku. Součástí článku je příloha s manuálem „krok za krokem“, který popisuje základní postup při práci s aplikací. Materiály vytvořené na této platformě suplují třídní nástěnku, prostředí pro sdílení nápadů, žákovských prací, komentářů a diskusí, které během distančního vzdělávání mnohým učitelům chybí. Aplikaci Padlet lze používat mimo počítače také na dotykových zařízeních, minimálně se systémem Android a iOS. Je vhodná mimo jiné pro prohlížeč Chrome a Firefox.

Ohlédnutí za minikonferencí odborného panelu pro digitální gramotnost, autor: Eva Fanfulová

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) zorganizoval 8. února 2021 minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti. Akce proběhla online v prostředí ZOOM, minikonference se zúčastnilo cca 150 osob. Program minikonference byl zaměřen na aktualizaci RVP ZV v oblasti informatiky a digitální gramotnosti a měl za cíl prezentovat aktivity s potenciálem rozvoje digitální gramotnosti napříč obory a rozvinout diskusi nejen o prezentovaných aktivitách, ale i o možnostech, příležitostech či úskalích inovací výuky s využitím digitálních technologií.

To nejzajímavější z modulu DUM

Přírodní krajiny – pouště, autor: Mgr. Jan Zicha

Prezentace pro aktivní práci žáků na PC v programu Microsoft PowerPoint s využitím nabídnutých internetových zdrojů. Přílohou je pracovní list.

Základy psaní 3, autor: Mgr. Jarmila Hájková

Prezentace a pracovní listy s tématem, jak pracovat s klávesou Delete.

Zvířátka a svetry, autor: Jitka Musilová, Zuzana Šuleková

Pracovní listy k procvičení jemné motoriky. Děti mají za úkol doplnit vzory naznačené čárkovanou čárou a obrázky vybarvit.

Měření úhlů, autor: Mgr. Radomír Macháň

Dvojice appletů v matematické aplikaci GeoGebra k procvičení měření velikostí úhlů. V prvním appletu jen konvexních, ve druhém i nekonvexních.

Nové záznamy webinářů

Prevence a řešení problémového chování ve škole

Kdo z učitelů nikdy neřešil vztahy mezi žáky, nebo chování žáků vůči samotnému učiteli? Mgr. et Bc. Julius Bittmann se již podruhé podělil o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole.

Techniky kolegiálního sdílení ve školách: Co je to supervize, intervize atd.?

Irena Smetáčková, Veronika Pavlas Martanová, Veronika Francová nás seznámí s významem kolegiálního sdílení ve školním prostředí a jeho vybranými podobami.

Inšpirácie intuitívnej pedagogiky v dobe dištančnej I.

„Každé jedno INTU stretnutie je hlavne sociálne cvičenie, kde sa všetci učíme ako byť s inými ľuďmi tak, že môžem byť sám sebou,“ říká Peter Živý. Myslíte, že jsou v době distanční výuky sociální cvičení důležitá?