Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nej… z měsíce prosince

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc prosinec.

To nejzajímavější z modulu Články

Hodnocení informací, autor: Michal Černý

Článek se zaměřuje na tři metody hodnocení informací a snaží se nabídnout určitý společný pohled na to, jakým způsobem u tohoto procesu postupovat. Ukazuje, že schopnost posoudit informaci, zdroj nebo nástroj je jednou ze zásadních kompetencí, které si musí studenti ve 21. století osvojit.

Na co nezapomenout při blogování s dětmi, autor: Ludmila Kovaříková

Než se pustíme s dětmi do blogování, je třeba si rozmyslet několik podstatných detailů. Čemu věnovat pozornost nám poradí zejména Kathleen Morris a Richard Byrne.

Žáci tvoří obsah příští hodiny sami – Padlet, autor: Ivana Chmelařová

Padlet se často používá jenom pasivně, jako zdroj informací, učitel tam umístí nějaké svoje materiály a odkazy na videa a podobně a řekne žákům, „podívejte se na Padlet, tam to všechno máte“. Ne všichni žáci se ale opravdu na tyto materiály pak podívají, natož aby s nimi nějak pracovali. Takže učitel se tak trochu pro tuto část své třídy namáhal zbytečně. Mnohem efektivnější je, když se role obrátí.

To nejzajímavější z modulu DUM

Afrika – plavba kolem kontinentu, autor: Mgr. Jan Zicha

Procvičování členitosti Afriky nabízí interaktivní kvíz v prezentaci PowerPoint. Součástí příspěvku je elektronický pracovní list pro vyplnění na PC nebo mobilním zařízení. Pro využití mobilního telefonu je také ke stažení bezplatná mobilní aplikace na Google Play nebo App Store. Vhodné také např. pro distanční výuku, kdy žák může pracovat na PC nebo mobilním zařízení a po uložení může vypracované úkoly odevzdat v elektronické podobě.

Příroda našeho regionu v ročních obdobích, autor: Růžena Vinciková, Bc. Helena Turková Kubátová

Při výukových programech budou děti předškolního věku pozorovat živé i neživé části přírody formou her, skupinové práce a zážitkových aktivit v neformálním prostředí. Součástí každé výuky budou pracovní listy, kde si děti rozšíří znalosti o přírodě, rozvinou slovní zásobu a zapojí svou fantazii a kreativitu. Výstupem budou portfolia v podobě vlastních prací s přírodninami.

Jak Lev a Lenochod zdobili vánoční kaktus, autor: PhDr. Petr Hedbávný

Materiál „Jak Lev a Lenochod zdobili vánoční kaktus“ si klade za cíl žákům 1. stupně ZŠ představit velkou vyprávěcí hru s vánoční tematikou. Aktivita je vhodná do výuky i do družiny. DUM tvoří základní metodické instrukce a karta obrázků.

Nové záznamy webinářů

Asertivita učitele

Myslíte, že asertivní učitel je jen prázdné slovní spojení? Mgr. Roman Pešek vás přesvědčí, že asertivita může nejen zlepšit komunikaci a vztahy, ale i ochránit samotného učitele.

Logopedie na ZŠ

Naposledy jsme se od PhDr. Martiny Černé dozvěděli, jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 1. stupni. Pojďme udělat další krok a podívejme se na možnosti logopedických cvičení a aktivit napříč předměty.