Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Otevřené dveře pro školní rok 2016/2017

Opět nastává ta chvíle, kdy většina pedagogů alespoň jednou (někteří vícekrát) vysloví větu: „To nám to zase uteklo!“. Prázdniny za sebou zavírají pomyslné dveře a před námi se otevírají nové… ty do školních tříd. A je to tu! První zvonění, první vyučovací hodina a první pohlédnutí do třídy plné vzorně připravených prvňáčků nebo zdánlivě divokých, ale jistě po znalostech toužících studentů, kteří si po letních prázdninách sdělují své zážitky.

Není to tak dávno, co jsem byla jednou z nich a dívala se na tyto dveře z druhé strany. Paní učitelka vcházela do třídy každý rok svátečně oděná, plná pedagogického optimismu a nadšení. Na první poprázdninový den ráda vzpomínám nejen proto, že jsme měli pouze jednu vyučovací hodinu. To, co každého z nás 1. září potěšilo a zahřálo u srdce (ačkoli se to někteří báli/styděli přiznat), byl fakt, že nás paní učitelka ráda vidí i přes všechny ty lumpárny, co jsme jí během roku prováděli.

Pro každého pedagoga představuje nový školní rok řadu výzev a možnost znovu, případně lépe využít svůj učitelský talent, motivovat žáky a pomoci jim v rozvoji. Nejen inspiraci, ale i oporu při zvládání všech úkolů, které doprovázejí učitele, najdete i nadále u nás na Metodickém portálu RVP.CZ například v těchto modulech:
  • V modulu AudioVideo najdete záznamy z webinářů, které se zaměřují na témata ze života pedagoga.
  • Nejen v přípravách na výuku, ale i ve vlastním profesnímu rozvoji vám napomohou Články a DUMy.
  • Odpovědi na dotazy z pedagogické praxe můžete najít v modulu Diskuze.
  • Modul Blogy slouží pro sdílení vašich pocitů, problémů, ale i radostí ze školního prostředí.
  • Pro vlastní prezentaci, prezentaci instituce, projektu či vzdělávacího týmu využijte modul Digifolio.
Tímto vám přejeme úspěšný start do nového školní roku 2016/2017, mnoho zážitků a úspěchů nejen v profesním, ale i v osobním životě.
Tým Metodického portálu RVP.CZ