Nej… z měsíce června

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červen 2016…

Nejvíce zobrazované články

Kdo je zodpovědný za zneužívání technologií?, autor: Milan Svoboda

Článek je zamyšlením nad používáním mobilních zařízení ve školách. Inspirován názory Thomase Whitbyho publikovanými na portálu Edutopia navrhuje, jak by mohla vypadat politika školy vzhledem k mobilním zařízením. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Právní rámec ochrany zvířat v pedagogické praxi, autor: Lenka Skoupá

Živá zvířata jsou výborným motivačním prvkem pro většinu dětí. Možná právě proto jsou často vyžívána ve výuce. Někde se dokonce přímo „zabydlují“ ve třídách, nebo ve školách vznikají větší školní zookoutky.

Článek je doplňujícím materiálem k webináři Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie – jak zvládnout kontroverzní témata:

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Uber-U je definitivně tady, autor: Bořivoj Brdička

Studie popisuje aktuální vývoj aplikace technologie blockchain do vzdělávání, který ukazuje celou řadu závažných problémů, kterým bude naše školství v blízké budoucnosti čelit. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Jak na internet: Úvod do problematiky dat, autor: Akademie CZ.NIC

K tomu abychom měli znalosti, potřebujeme informace. Abychom získali informace, potřebujeme data. A právě s těmi pracují počítače. S daty, neboli bity a bajty…

Má pedagogika Marie Montessori něco společného s technologiemi?, autor: Petra Černá

Článek informuje o možnostech, které dovolují současné technologie využít v souladu se zásadami uplatňovanými v rámci pedagogiky Marie Montessori – poznávání všemi smysly. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Nejvíce komentované články

Školní sociální síť, autor: Miroslav Dvořák Z komentáře: “Chce se mi jen dodat, že vývoj v oblasti použitelných výukových multiplatformních aplikací je překotný, a proto je třeba ho neustále sledovat a modifikovat. Jen rozhodnutí o tom, kterou platformu použít jako základ, je třeba vnímat jako dlouhodobé. Před tímto krokem je proto třeba zvažovat všechny možností.”

Nejvíce zobrazované DUMy

Čeština test XII., autor: RNDr. Michaela Ševečková

Materiál tvoří pracovní list do hodin českého jazyka. Obsahuje různorodé úkoly, které souvisejí s úvodním textem, ale najdete zde i řadu dalších úkolů s přesahem do jiných předmětů. Materiál je vhodný pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ať už pro přípravu na přijímací zkoušky, k maturitě nebo jako doplněk do opakovacích nebo suplovaných hodin. Pro obtížnější úkoly nebo pro ověření odpovědí je vhodné používat pomůcky (český výkladový slovník, pravidla pravopisu, slovník synonym) a také internet.

Renesance, autor: Bc. Michaela Říhová

Pracovní list slouží pro žáky středních odborných škol stavebních jako materiál k ověření a upevnění znalostí architektonických slohů se zaměřením na renesanci.

Tropické a subtropické ovoce – kvíz, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra v powerpointu inspirovaná televizní předlohou. Otázky jsou zaměřeny na poznávání druhů tropického a subtropického o­voce.

Ochrana přírody – národní parky v ČR, autor: Mgr. Věra Vlková

Žáci se seznamují s biosférou, s ochranou přírody, s globálními problémy lidstva, s chráněnými krajinnými oblastmi a národními parky v České republice.

Nejlépe hodnocené DUMy

Velkomoravská říše, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený žákům, dvojicím nebo skupinám k procvičování a opakování tématu Velkomoravská říše. Součástí materiálu jsou pracovní listy, domina a skládačky.

Písmena a slabiky, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní listy slouží k procvičení vybraných písmen a k procvičení skládání slabik. Je určen ke společné práci (PL na interaktivní tabuli) nebo k individuální prá­ci.

Interaktivní hra – Vybraná ohniska světových konfliktů, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra vhodná k procvičení znalostí a faktů týkajících se světových konfliktů.

Sportovní události, mezinárodní soutěže, autor: Mgr. Jan Křoustek

Materiál vznikl jako výstup projektu Jazyky interaktivně. DUM se zaměřuje na osvojení a zopakování základní slovní zásoby týkající se informací o sportovních událostech (olympijské hry, mistrovství světa). Zaměřuje se také na posílení dovednosti komunikovat v německém jazyce.

Nejnavštěvovanější diskuze

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Geometrické tvary – tematická výuka s předškoláky Jak prostřednictvím tématu Geometrické tvary rozvíjet u předškoláků a mladších školních dětí sluchové a zrakové vnímání, řeč, orientaci, předmatematické dovednosti a grafomotoriku? Setkání připravila Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Zdroj ilustrativních obrázků:

JARVIS, Dennis. flickr.com: Italy-0028 – Piazza San Pietro Fountain [online]. 2016-04-11 [cit. 2016-07-12]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/archer10/5115980680/>.

Tomas.vanco. Wikimedia.org: Kostolec [online]. 2015-09-16 [cit. 2016-07-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostolec.JPG>.