ONLINE SETKÁNÍ: Geometrické tvary – tematická výuka s předškoláky | 16. 6. 2016 od 20:00

Mgr. Petra Pšeničková napsala pro Metodický portál RVP.CZ seriál tří článků o tom, jak pracovat s geometrickými tvary ve speciálních třídách. V hodinovém webináři vyzdvihne aktivity, které jsou vhodné pro předškolní děti a žáky 1. období na ZŠ.

Cíle setkání:

  • Pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné.
  • Zvýšit kompetence rodičů a učitelů v rozvoji předškolních dětí v oblastech sluchového vnímání, zrakového vnímání, řeči, předmatematických představ, orientace a motoriky.
  • Předat učitelům mateřských škol hotový materiál.

Stručný program setkání:

  • Co by dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy?
  • Jak na téma GEOMETRICKÉ TVARY  s předškoláky rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, řeč, orientaci, předmatematické dovednosti a grafomotoriku.
  • Nabídnu vám také ukázku pracovních listů, kterými můžete aktivity doplnit ať už ve školkovém/školním prostředí nebo formou domácího procvičování.
  • Diskuze, výměna zkušeností.
  • Tipy na výrobu pomůcek.

Komu je setkání určeno:

Online setkání je určeno

  • učitelům všech typů mateřských škol, učitelům 1. třídy základní školy, učitelům přípravných tříd;
  • rodičům předškoláků a prvňáčků.

Setkání je ZDARMA.

Lektorka:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka – lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky; poradenství pro předškoláky, školáky a jejich rodiče; posuzování školní zralosti, intervence u dětí se specifickými poruchami učení a chování; lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků; vedoucí školního poradenského pracoviště na ZŠ; absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze; 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 5 let v poradenství.


Užitečné odkazy:

Webinář s názvem Jak rozvíjet motoriku u předškoláků:

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND
Ilustrační obrázek:

PLOUGMANN, Lars. flickr.com: Soft cubes [online]. 2012-11-19 [cit. 2016-06-10]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/criminalintent/8198292100/>.