Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nej … z měsíce května

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen 2016…

Nejvíce zobrazované články

Výlet k indiánům, autor: Veronika Lorgerová

Výlet za Indiány nezažívají děti každý den. Čeká je velké dobrodružství, u kterého budou objevovat, poznávat, učit se novým věcem a vědomostem, vyrábět typické věci pro indiány, tančit jako Indiáni, zpívat, dokonce i mluvit jako indiáni.

Jak moderní svět ovlivňuje náš mozek, autor: Luboš Soldát

Pohled neurovědce Daniela J. Levitina (a nejen jeho) na vliv technologií, které mohou při špatném používání zapříčinit to, že je člověk a jeho práce méně efektivní. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Kurz dobré nálady: Úsměv, prosím, autor: Michaela Peterková

Ukázka z knihy nakladatelství Portál poskytuje informace o vhodných postupech a tipech na téma trénink duševního zdraví. Obsah tréninku vychází z kognitivně-behaviorální terapie.

Nepříjemná pravda o personalizovaném vzdělávání, autor: Bořivoj Brdička

Článek popisuje aktuální situaci ve výzkumu personalizovaných výukových metod využívajících technologie v USA na základě studie známého Clayton Christensen Institute. Problematika má souvislost s děním u nás a s realizací Strategie digitálního vzdělávání.

Nejvíce komentované články

4 důvody, proč používat Twitter ve výuce, autor: Lucie Čermáková

Z komentáře: “Je to prosté. Sejmout a poslat fotku je snadné a zcela bezpracné. Je tak možno dokumentovat cokoli, včetně toho, co bylo za domácí úkol. Ten již pravděpodobně pomocí Twitteru vyřešit nepůjde.”

Nejvíce zobrazované DUMy

DominoPerníková chaloupka, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen pro práci ve dvojicích, případně skupinovou práci. Jde o klasické domino (doporučuji zalaminovat), kde žáci skládají jednotlivé dílky za sebou tak, aby obrázek, který hledají, logicky doplňoval větu. Materiál je určen především žákům, kteří se učí číst genetickou metodou čtení a psaní, a zaměřuje se především na kontrolu porozumění čtenému textu, ale při správném použití může pomáhat k rozvoji slovní zásoby.

Násobkové řady, autor: Rostislav Solovský

Jednoduchá úloha na procvičení malé násobilky. Program umožňuje přípravu dalších zadání.

LottoLidské tělo, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen pro individuální práci, práci ve dvojicích, případně skupinovou práci. Jde o hru Lotto. Učitel vytiskne a zalaminuje všechny „tabulky“. Tabulka s obrázky částí těla zůstává nerozstříhaná. Ostatní tabulky učitel rozstříhá a rozdělí do obálek. Hra je připravena ve čtyřech stupních (úrovních). Žáci mají za úkol pokládat na tabulku s částmi lidského těla lístečky.

Člověče nezlob se (samohlásky, souhlásky, slabiky, slova), autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen pro práci ve skupinách. Jde o klasickou hru „Člověče nezlob se“ (doporučuji zalaminovat), kde každý žák má svou figurku umístěnou na políčku START. Po hodu kostkou děti postupují na jednotlivá políčka. Písmeno, slabiku či slovo na políčku musí správně přečíst. Ostatní ze skupiny ho kontrolují. Vyhrává žák, který jako první dosáhne políčka s nápisem CÍL.

Nejlépe hodnocené DUMy

Pocity, nálady, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál je určen pro samostatnou, případně skupinovou práci dětí. Děti přiřazují názvy pocitů a nálad k jednotlivým obrázkům, vystřihávají  obličeje a na každý z nich nalepí z druhé strany špejli. Učitel ukazuje obrázky, které v dětech vyvolávají různé pocity. Děti pomocí obličejů na špejli dávají najevo, jaký pocit v nich obrázek (ukázka, slovo…) vyvolalo a  zkoušejí vymyslet příběh. Vše pak zapisují do připravených formulářů. Děti ve skupinách nebo ve dvojicích vystřihnou a slepí hrací kostku. 

GimpTransformace, autor: Mgr. Zuzana Jurajdová

Pracovní list určený do hodiny informatiky. Krok za krokem popisuje práci ve freewarovém grafickém editoru Gimp 2.8. Žáci se pomocí návodu a doplňkových úkolů naučí měnit různým způsobem vzhled obrázku, rovnat křivé fotografie apod. Pracovní list je doplněn obrázky, které lze při plnění úkolů použít a vyzkoušet si na nich uvedené postupy.

Německy mluvící země, autor: Mgr. Jan Křoustek

Materiál vznikl jako výstup projektu Jazyky interaktivně. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Křoustek. DUM se zaměřuje na osvojení a opakování základních informací o německy mluvících zemí. Důraz je kladen na hlavní města, polohu, počet obyvatel a turistické cíle v jednotlivých zemích. Výukový materiál obsahuje i cvičení a úkoly na rozšíření slovní zásoby a zdokonalení řečových dovedností žáků. Nakonec je zařazen i malý opakovací kvíz.

Nejnavštěvovanější diskuze

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty

Cílem setkání bylo seznámit účastníky s Úřadem průmyslového vlastnictví prostřednictvím zajímavých zdrojů na jejich webových stránkách a s možnostmi zapojení pojmu duševního vlastnictví do přírodovědných a technických předmětů. Součástí setkání byly i praktické ukázky práce s databázemi patentů a užitných vzorů ve výuce. Setkání připravili Mgr. Jaroslav Vyskočil, Mgr. Ondřej Košek.

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologiejak zvládnout kontroverzní témata

V průběhu setkání jsme si vysvětlili právní rámec ochrany zvířat, přiblížili vhodné metodiky pro výuku ochrany zvířat a zmínili několik tipů pro výuku. Setkání připravila Ing. Lenka Skoupá.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Lesní školkyzkušenosti zakladatelky

Setkání se zaměřilo na prezentaci základních kroků založení a fungování lesní mateřské školky. Kromě formálních podmínek pro založení jsme se věnovali praktickým radám pro efektivní start, souvislostem mezi pozitivním marketingem a finanční udržitelností projektu, budování vnitřního týmu nebo budování vztahů s veřejností. Setkání připravila Mgr. Sandra Černá – ředitelka lesní mateřské školky Studánka.

Logické rámce nejen pro psaní projektových žádostí

Cílem setkání bylo naučit se číst a používat logické rámce, pochopit nezbytnost analýzy před tvorbou projektu a rámce, poznat různé analytické nástroje nebo se naučit pracovat s riziky a vytvořit díky nim lepší záměr. Setkání připravil Ing. Václav Kugler.

Zdroj ilustrativního obrázku:

PublicDomainPictures. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-06-14]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/people-child-school-genius-316506/>.