ONLINE SETKÁNÍ: Počítačem podporovaný experiment a jeho místo ve výuce na ZŠ a SŠ | 27. 4. 2016 od 20:00

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek se nebojí ve výuce používat moderní technologie. V průběhu setkání nabídnou další možnosti, jak smysluplně zapojit techniku do výuky, tentokrát formou počítačem podporovaného experimentu. Prozatím se můžete inspirovat tematickými virtuálními hospitacemi.

Cíle setkání:

  • Představit účastníkům možnosti experimentování s podporou počítače.
  • Seznámit účastníky se zdroji experimentů podporovaných počítačem.
  • Představit účastníkům možnosti získání zařízení pro realizaci počítačem podporovaných experimentů.
  • Seznámit účastníky s pozitivy a negativy spojenými s počítačem podporovanými experimenty.

Program setkání:

  • Základní informace k modulu a k autorům kurzu (5 min.)
  • Chemický pokus a jeho místo v přírodních vědách (10 min.)
  • Možnosti získání zařízení pro experimentování (5 min.)
  • Počítačem podporované experimenty, jejich zadání, vypracování a vyhodnocení (20 min.)
  • Představení vybraných experimentů (10 min.)
  • Dotazy účastníků online setkání (10 min.)

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům druhého stupně základních škol a všech typů středních škol, kteří mají zájem o počítačem podporované experimenty, možnosti získání zařízení k jejich realizaci a o možnosti jejich zapojení do výuky.
Setkání je zdarma.

Lektoři:

Mgr. Jaroslav Vyskočil, Mgr. Ondřej Košek


Užitečné odkazy:

Ilustrační foto:

Nicola. flickr.com: Two pasteur pipettes in love [online]. 2011-02-05 [cit. 2016-04-22]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/quatar/5418319146/>.