ONLINE SETKÁNÍ: Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty | 11. 5. 2016 od 20:00

Chcete vědět, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie? Doporučujeme se inspirovat sérií metodických článků lektorů Mgr. J. Vyskočila a Mgr. O. Koška – a nebo si počkat na jejich výběr toho nejlepšího formou online setkání.

Cíle setkání:

  • Seznámit účastníky s Úřadem průmyslového vlastnictví prostřednictvím zajímavých zdrojů na jejich webových stránkách.
  • Seznámit účastníky z možnostmi zapojení duševního vlastnictví do přírodovědných a technických předmětů.
  • Naučit pedagogy pracovat s databázemi patentů a užitných vzorů a ukázat praktické možnosti zapojení těchto databází do výuky.

Program setkání:

  • Základní informace k modulu a k autorům kurzu
  • Úřad průmyslového vlastnictví, vymezení pojmů, webové stránky
  • Databáze patentů a jejich využití ve vzdělávání
  • Škola mladých konstruktérů – program pro žáky a studenty
  • Dotazy, diskuze

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům druhého stupně základních škol a všech typů středních škol, kteří mají zájem seznámit se s možnostmi aplikace duševního vlastnictví do výuky.
Setkání je zdarma.

Lektor:

Mgr. Jaroslav Vyskočil, Mgr. Ondřej Košek


Užitečné odkazy:

Ilustrační foto:

Maschen. Wikimedia.org: Lorentz boost x direction standard configuration [online]. 2015-11-17 [cit. 2016-03-29]. Dostupný pod licencí Creative Commons Zero, Public Domain Dedication na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorentz_boost_x_direction_standard_configuration.svg>.