Nej… z měsíce března

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc březen 2016…

Nejvíce zobrazované články

Rekordyáda aneb Každý je v něčem nejlepší, autor: Jaroslava Pachlová

Příspěvek zaznamenává realizaci komunitní akce pro žáky a rodiče na ZŠ Stráž. Při akci nazvané rekordyáda aneb Každý je v něčem nejlepší si účastníci zábavnou formou, prožitkem, spoluprací v týmech a hledáním vlastní jedinečnosti vyzkoušeli mnoho dovedností, zapojili, tělo, ruce i hlavu. V textu naleznete vše pro přípravu a realizaci takové či podobné akce. Překonáte naše rekordy?

Role sociálních médií ve výuce, autor: Jiří Peňáz

Úvaha nad rolí sociálních sítí ve výuce založená na studiích zahraničních odborníků spojená s návrhem, jak by problematiku měli vnímat učitelé. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

NetSupport School – program pro classroom management, autor: Zbyšek Vít

Recenze jednoho z nejlepších současných systémů řízení školních počítačů, který se pokouší o multiplatformní správu různých zařízení. Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Nejvíce komentované články

Vzdělávání v digitálním věku v rámci programu IVLP, autor: Jaroslav Mašek

Z komentáře: “Skvělé. Vynikající nápad zde popsat to, o čem čteme v médiích a na internetu. Už se těším na další díly.“

Desatero SKAV a technologie, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: “Svobodný přístup ke vzdělání je věc nadresortní. Chceme-li ji zajistit, musíme ji umět i hájit. To znamená nedovolit, aby v různorodé skupině někdo jinému v učení bránil.”

Nejvíce zobrazované DUMy

Čeština test VI., autor: RNDr. Michaela Ševečková

Materiál tvoří pracovní list do hodin českého jazyka. Obsahuje různorodé úkoly, které souvisejí s úvodním textem, ale najdete zde i řadu dalších úkolů s přesahem do jiných předmětů. Materiál je vhodný pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ať už pro přípravu na přijímací zkoušky, k maturitě nebo jako doplněk do opakovacích nebo suplovaných hodin. Pro obtížnější úkoly nebo pro ověření odpovědí je vhodné používat pomůcky (český výkladový slovník, pravidla pravopisu, slovník synonym) a také internet.

Skupiny bě-, pě-, vě-, mě, autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy jsou zaměřeny na hlubší pochopení a procvičení psaní slov se skupinami bě-, pě-, vě-, mě. Žáci graficky vyjádří počet písmen slov s těmito skupinami. Ve čtyřsměrce vyhledají slova a zapíší je do daných skupin.

Opakování učiva 4. ročníku, autor: Kateřina Vokrouhlíková

Pracovní list slouží k opakování učiva matematiky 4. třídy.

Čeština test V., autor: RNDr. Michaela Ševečková

Materiál tvoří pracovní list do hodin českého jazyka. Obsahuje různorodé úkoly, které souvisejí s úvodním textem, ale najdete zde i řadu dalších úkolů s přesahem do jiných předmětů. Materiál je vhodný pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ať už pro přípravu na přijímací zkoušky, k maturitě nebo jako doplněk do opakovacích nebo suplovaných hodin. Pro obtížnější úkoly nebo pro ověření odpovědí je vhodné používat pomůcky (český výkladový slovník, pravidla pravopisu, slovník synonym) a také internet.

Nejlépe hodnocené DUMy

Ptáček s kličkou, autor: Jana Vozková

Jednou z nepostradatelných dovedností předškoláka je umět samostatně zavázat kličku. Naučte děti vázat uzle a kličky a využijte k tomu pomůcku, kterou si děti samy vytvoří. Při práci využijí různé materiály a postupy, které je zaujmou.

Biomy světa (fauna), autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra v PowerPointu inspirovaná televizní předlohou. Otázky jsou zaměřeny na biomy světa – konkrétně faunu.

Rovnice – puzzle, autor: RNDr. Jitka Rambousková

Puzzle na procvičování lineárních rovnic (základní, se zlomky, s neznámou ve jmenovateli). Jsou určeny především pro rychlé opakování. Byly vytvořeny v programu Formulator Tarsia.

Jak se píše ve světě, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra v PowerPointu na téma písmo ve světě.

Nejnavštěvovanější diskuze

Aktivní blogy, které se vyplatí sledovat

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Školní zralost x odklad školní docházky

Cílem setkání bylo zvýšit kompetence rodičů a učitelů v rozvoji předškolních dětí a inspirovat ve vyrábění pomůcek pro hru, výuku. Pomůcky nemusí být dokonalé ani nákladné; postačí, že je učitel má k dispozici a hojně je při práci s dětmi využívá. Setkání připravila a lektorsky vedla Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka.

Hudební výchova napříč předměty

Možnostmi širšího pojetí hudební výchovy a možného propojení s dalšími předměty nebo náměty na konkrétní činnosti k zapojení třídy (hlas, artikulace, instrumentace a skupinové hraní, nácviky a improvizace, rytmus, harmonie, poslech, projekty…) nás provedl Bc. Ondřej Tichý.

 

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů – zaměřeno na obrázky a fotografie

Na setkání jsme se seznámili s aktivitami Metodického portálu RVP.CZ v rámci Týdne otevřeného vzdělávání a představili si 3 + 1 nástroj pro vyhledávání obrázků a fotografií, které využívají otevřené výukové zdroje a nabízí citaci vyhledaného. V premiéře jsme představili nový modul Obrázky a citace. Tématem nás provedla vedoucí referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ Mgr. Pavlína Hublová.

Mobilní zařízení ve výuce přírodovědných předmětů

Cílem setkání bylo seznámit účastníky s možnostmi bezdrátového připojení k internetu, představení dostupných mobilních zařízení a jejich operačních systémů a ukázky vybraných aplikací pro systémy Android s metodickými doporučeními. Setkání připravili a vedli Mgr. Jaroslav Vyskočil a Mgr. Ondřej Košek.

Zdroje ilustračních fotografií:

geralt. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-04-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/finger-touch-hand-structure-769300/>.

Alexas_Fotos. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-04-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/owl-photographer-photograph-tourist-964011/>.

K vyhledání a citaci obrázků byl použit nový modul Metodickém portálu RVP.CZ Obrázky a citace.