ONLINE SETKÁNÍ: Mobilní zařízení ve výuce přírodovědných předmětů | 2. 3. 2016 od 20:00

Už při prvním vystoupení lektorů Mgr. Jaroslava Vyskočila a Mgr. Ondřeje Koška zaznělo několik tipů na online aplikace, které umožňují práci s mobilními zařízeními (viz záznam online setkání Molekulová vizualizace v přírodovědných předmětech). Ve svém druhém vystoupení na Metodickém portálu RVP.CZ se lektoři zaměří na využití tabletů, mobilů a notebooků ve výuce chemie, fyziky apod.

Cíle setkání:

  • Seznámit účastníky s možnostmi bezdrátového připojení k internetu, bez kterého jsou zařízení jen stěží použitelná. 
  • Představení dostupných mobilních zařízení a jejich operačních systémů, včetně zhodnocení vhodnosti zařazení do vyučování. 
  • Naučit pedagogy pracovat s databázemi aplikací dostupných v jednotlivých operačních systémech s důrazem na OS Android.
  • Seznámení účastníků s možnostmi zapojení mobilních zařízení do výuky prostřednictvím vybraných aplikací online/offline.

Program setkání:

  • Druhy chemické vizualizace a její možnosti, výhody a nevýhody.
  • Využití molekulárních stavebnic ve výuce chemie na různých stupních vzdělávání.
  • Software pro počítačovou molekulární vizualizaci – stolní počítače, notebooky a tablety.
  • Diskuze.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům druhého stupně základních škol a všech typů středních škol, kteří mají zájem o moderní mobilní zařízení a o jejich zapojení do vyučování.
Setkání je zdarma.

Lektor:

Mgr. Jaroslav Vyskočil, Mgr. Ondřej Košek


„K úspěšnému digitálnímu vzdělávání v přírodních vědách nestačí pouhé zprostředkování přístupu žáků k moderním digitálním technologiím. Pro úspěšnou implementaci technologií do výukového procesu je zásadní, aby se výuka nepodřizovala samotným technologiím, ale naopak cíleně technologie využívala k rozvoji žákova učení (Ješková & Kimáková, 2011; Higgins et al. 2012; Odcházelová, 2014).“ [1]

Užitečné odkazy:

Ilustrační foto a citace:

FIDLER, Jan. flickr.com : Purple Flowers [online]. 2015-06-04 [cit. 2016-02-25]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/hypotekyfidler/18453700762/>.

[1] HOLEC, Jakub. Digitální technologie v didaktice přírodních věd. Metodický portál: Články [online]. 16. 11. 2015, [cit. 2016-02-25]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/20443/DIGITALNI-TECHNOLOGIE-V-DIDAKTICE-PRIRODNICH-VED.html>. ISSN 1802-4785.