ONLINE SETKÁNÍ: Kariérové vzdělávání a poradenství ve škole | 7. 10. 2015 od 20:00

Středa 7. 10. 2015, 20:00

… aneb Poradenství a rozvoj dovednosti žáka v řízení vlastní vzdělávací a profesní cesty. O tom, jak si v rámci sítě Euroguidance evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství a jak lze s těmito informacemi pracovat na škole, nás seznámí Mgr. Petr Chaluš.

Cíl a obsah setkání:

V rámci sítě Euroguidance si evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství. Mnoho inspirací z evropských zemí může být užitečných pro české učitele i poradenské pracovníky pracující na školách. Je důležité přibližovat dětem v každém věku téma světa vzdělávání a práce, i šířeji téma životních cílů obecně. Žákovi může téma přinášet učitel, poradenský pracovník ve škole i celkově škola, tím, jak je otevřená okolnímu světu. Pro děti, dospívající i dospělé jsou důležité příležitosti poradit se o svém stávajícím a budoucím rozvoji, vzdělávání a práci. 

Centrum Euroguidance poskytuje informace, zdroje a metodiky a vyzdvihuje příklady dobré praxe i v rámci České republiky, například prostřednictví udílení národních cenwww.euroguidance.cz.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno nejen učitelům a poradenským pracovníkům na základních, ale i středních školách.
Setkání je zdarma.

Lektor:

Mgr. Petr Chaluš – poradce ve vzdělávaní, pracuje aktuálně pro české centrum Euroguidance v rámci programu Erasmus+. Absolvoval FFUK, obor pedagogika, psychoterapeutický výcvik a další vzdělávání. Aktuálně v doktorském studiu na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity.Pracoval jako poradenský pracovník základní školy, lektor dalšího vzdělávání učitelů a v oblasti mezinárodní spolupráce ve školním vzdělávání.


Užitečné odkazy: