ONLINE SETKÁNÍ: Veřejné licence, Creative Commons a možnosti jejich využití | 1.10.2015 od 20:00

Čtvrtek 1. 10. 2015, 20:00

Lucie Straková nás seznámí se strukturou systému otevřených licencí a nabídne nám pár tipů, jak s licencemi pracovat ve výuce. 

Doporučujeme online setkání doplnit zhlédnutím záznamu webináře Vyhledávání vhodných obrázků a fotografií na internetu.

Cíl a obsah setkání:

Na setkání si nejprve stručně představíme veřejné licence jako takové a vysvětlíme jejich fungování, přičemž se budeme soustředit právě na licence Creative Commons, důvody jejich vzniku a atmosféru, ve které vznikaly. Dále se budeme zabývat aktuálním děním a využitelností licencí v českém prostoru.

V druhé části se zaměříme na využitelnosti licencí Creative Commons v praxi, a to jak z pohledu autora, tj. poskytovatele licence, tak z pohledu čtenáře a nabyvatele licence. Přiblížíme si, jak správně nakládat s autorskými díly v režimu volných licencí a zmíníme také specifika zaměstnaneckých a školních děl.​

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno všem učitelům, kteří chtějí ve výuce využívat na internetu poskytovaná díla podle pravidel, případně taková díla sami volně poskytovat, a celkově se dozvědět něco o veřejných licencích. Na stupni vzdělávání nezáleží.
Setkání je zdarma.

Lektorka:

Lucie Straková – právnička specializující se na autorské právo a právo informačních technologií. Pracuje v oblasti transferu technologií a Open Access, je také právníkem organizace Creative Commons Česká republika a PhD studentem na Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě MU, kde se zabývá kolektivní správou v kontextu moderních technologií.


Užitečné odkazy: