ONLINE SETKÁNÍ: Projektová rizika a jak na ně reagovat | 14. 10. 2015 od 20:00

Středa 14. 10. 2015, 20:00

Získejte informace k aktuálnímu tématu od jednoho z autorů publikace Projektový management a potřebné kompetence, metodika na projektu Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství, Doc. Ing. Jiřího Skalického CSc.

Anotace setkání:

S riziky je možno se setkat na každém kroku a řízení rizik je důležitou oblastí projektového managementu každého projektu. Proto má řízení rizik projektů propracovanou metodiku a seznámení posluchačů s touto metodikou je cílem tohoto semináře.
Setkání obsahuje následující dílčí témata:

  • Vysvětlení základních pojmů vztahující se k řízení rizik – událost, nejistota, pravděpodobnost, riziko, černá labuť.
  • Postup při řízení projektových rizik – identifikace a hodnocení rizik, reakce na rizikové události, monitorování rizik.
  • Postprojektové hodnocení rizik a některé závěry z výše uvedeného projektu.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno pracovníkům škol a školských zařízení, primárně vedoucím pracovníkům škol, kteří se mohou zapojit do projektového týmu jako vedoucí projektu nebo členové týmu; ale i kdyži stojí mimo projektový tým, tak stejně navenek nesou odpovědnost za projekt a měli by znát principy řízení projektů. Setkání je tedy určeno všem, kteří se zúčastní projektu, ať již jako realizátoři řízení rizik nebo ti, kteří jejich práci a výstupy kontrolují.
Setkání je zdarma.

Lektor:

Doc. Ing. Jiri SKALICKY CSc. – absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.  Od roku 1995 se zabývá managementem projektů na Západočeséu univerzitě na Fakultě ekonomické, kde prošel několika posty ­ vedoucí oddělení, pak vedoucí katedry a proděkan. Dnes je externím pracovníkem. Zúčastnil se práce na několika projektech, ze vzdělávacích projektů lze jmenovat projekt Projektový manažer 250+ operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který vedla plzeňská kancelář NIDV (2009 ­ 2012) a projektu Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství z programu Omega Technologické agentury České republiky (2012 ­ 2013), který byl realizován na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni.


Užitečné odkazy:

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND