Nej… v měsících červenec a srpen

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za prázdninové měsíce…

Nejvíce zobrazované články

Příprava dětí na vstup do ZŠ, autor: Jana Smolková

Problematika školní připravenosti dětí pomocí stimulačního programu, který vychází ze zkušeností s využíváním pomůcek a materiálů Montessori způsobu práce s dětmi do 6 let v posuzovaných oblastech školní připravenosti (matematické představy, zrakové vnímání a prostorová orientace, sluchové vnímání, paměť a řeč, grafomotorika). Využívá přítomnosti rodičů, kteří mají možnost pozorovat práci dětí a pracovat společně s dětmi.

Hry a aktivity vhodné pro děti s ADHD školního věku (primárně 1. stupně) – inspirace do školního i domácího prostředí – 2. část, autor: Martina Hájková

Soupis možných podpůrných a rozvojových aktivit je určený pro skupiny, ve kterých je přítomno dítě s ADHD, či pro individuální podporu těchto dětí. K mnohým aktivitám lze přistupovat tvořivě – dále je propracovávat a modifikovat tak, aby co nejlépe posloužily cíli – rozvoji dané dovednosti, kompetence či vlastnosti dítěte/dětí.

Výtvarná dílna: Silueta vs. dekor – šaty pro papírovou panenku, autor: Mgr. Jitka Petřeková

 

autor: Jitka Petřeková

 

Aktivita podněcuje žáky k samostatnému navrhování oděvů. Jako motivace posloužila výstava Voliéra No. 1, oděvní silueta v současné české módní tvorbě v Moravské galerii v Brně, na které se žáci seznámili s tvorbou nejtalentovanějších současných oděvních návrhářů.

Nejvíce komentované články

E-knihy ve vzdělávání, autor: Martin Borský

Z komentáře: “Těch formátů e-knih bude přibývat a naopak některé upadnou v zapomnění. Základem pro ně však zůstane značkovací jazyk, a tím bude velmi pravděpodobně zůstane HTML.”

Průvodce vývojáře vzdělávacích technologií I., autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: “Myšlenka dokumentu určeného firmám, které mají zájem podnikat na poli školství v USA, by mohla být inspirativní i pro ČR. Představy českých podnikatelů jdou často jiným směrem, nežli moderní pedagogika či potřebná modernizace školství. Je to na zamyšlení. Strategie digitálního vzdělávání by to mohla pojmout jako součást sedmé části „Porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace digitálních technologií do vzdělávání“.”

Nejvíce zobrazované DUMy

Poláček, K.: Bylo nás pět, autor: Mgr. Klára Chlpíková

Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy Bylo nás pět od Karla Poláčka a poté s přiloženým pracovním listem. Materiál je součástí projektu Efektivní zvyšování čtenářské gramotnosti realizovaného za podpory MŠMT.

Okénko do historie nejlepších DUMů

Procenta, autor: Mgr. Alena Ščuková

Prezentace a pracovní list – úvod do počítání s procenty, typové slovní úlohy, procenta v textu.

Svědectví Viktora Laše, autor: Martin Šmok

Interview z archivu USC Shoah Foundation Institute, největšího multimediálního archivu svědectví pamětníků holocaustu na světě. Úryvek z jedinečného svědectví pana Viktora Laše (*1923), který byl na základě rasistických zákonů platných v Protektorátu Čechy a Morava deportován do židovského ghetta v Terezíně.

Kánon hlavy (portrét en face), autor: Lukáš Križko

Prezentace se zadanými úkoly má žáka seznámit se základním kánonem hlavy. Součástí prezentace je pracovní list, který se používá k prvnímu úkolu v přední části prezentace.

Faustův dům, autor: Miloš Novotný

Zpracování pověst vede žáky ke čtení s porozuměním. Během práce s textem se žáci seznámí i s částmi Prahy.

Pohyby Země a jejich důsledky, autor: Mgr. Petr Doubrava

Prezentace objasňující důsledky pohybů Země ve sluneční soustavě. Obsahuje dvanáct úloh pro samostatnou práci studentů.

USA Introduction, autor: Mgr. Jindřich Novák

Prezentace podává základní informace o historii, kultuře a geografii USA. Jednotlivé části mohou zároveň sloužit jako úvody do vybraných kapitol. Žáci jsou vybízeni k aktivní účasti během prezentace. Možné využít i jako tematický okruh při výuce anglického jazyka.

Nejnavštěvovanější diskuze

Novinky v dalších modulech

Modul DIGIFOLIO: Fyzika jinak, autor: Jindřich Zdráhal

Chtěl jsem spojit svou zálibu ve fyzice, myšlenkových mapách a moderních technologiích. Proto jsem postupně začal při výuce fyziky používat myšlenkové mapy…

Modul WIKI: Celoroční hra pro školní rok 2015/2016 Račte vstoupit aneb Letos to bude pěkný cirkus, autorka Jaroslava Pachlová

Družinová hra jako eTwinningový projekt se slovenskými a českými kamarády.

Modul BLOGY: Ve víru zkratek a pochybností, autorka Alžběta Peutelschmiedová