ONLINE SETKÁNÍ: Jak využít Europass-životopis a motivační dopis ve výuce

Středa 27. 5. 2015, 20:00

Že se s EUROPASSEM neztratíme, jsme si v rámci webináře řekli v loňském roce. Co dalšího nabízí EUROPASS učitelům základních a středních škol? Zúčastněte se online setkání s Mgr. Michalou Čičvákovou a dozvíte se.

Anotace:

V rámci setkání Vás seznámíme s formátem evropského životopisu a motivačního dopisu a s možnostmi jejich praktického využití při výuce průřezových témat na základních a středních školách.

  Program setkání:

  • Seznámit pedagogy ZŠ a SŠ s novou podobou Europass-životopisu a motivačního dopisu a způsobem jejich on-line vyplnění.
  • Představit blíže tři konkrétní tipy do výuky, díky kterým se žáci seznámí s hlavními pravidly pro tvorbu životopisu a motivačního dopisu. 
  • Představit stručně nově vzniklé DVD, které vedle tipů do výuky obsahuje i další materiály jako jsou prezentace, videa a návody na vyplnění jednotlivých dokumentů Europass.

  Komu je setkání určeno:

  Setkání je určeno učitelům středních a základních škol, kteří žáky připravují v rámci svých hodin připravují na praktické dovednosti pro zaměstnanost.
  Setkání je zdarma.

  Lektorka:

  Mgr. Michala Čičváková, Národní ústav pro vzdělávání.


  Užitečné odkazy: