ONLINE SETKÁNÍ: Metoda vypravování ve výuce (zejména v environmentální výchově) | 3.6.2015

Středa 3. 6. 2015, 20:00

metodou storytellingu jsme se už na Metodickém portálu RVP.CZ setkali. Je vhodné do příběhů vkládat faktické údaje z environmentální výuky? Lze využít příběhy pro utváření postojů, hodnot a rozvoje kritického myšlení? Tyto a další otázky zazní na setkání s Ing. Lenkou Skoupou.

Cíle setkání:

 • Seznámit pedagogy s možnostmi využití příběhů ve výuce
 • Porovnání příběhů versus faktických údajů
 • Využití příběhů pro utváření postojů, hodnot a rozvoj kritického myšlení

Program setkání:

 • Historie a současnost příběhů a vyprávění
 • Výuka postavená na vědecky podložených faktech versus příběhy
 • Kdy příběh ve výuce nevyužívat
 • Příběhy pro utváření postojů a hodnot
 • Využití textu příběhu pro rozvoj kritického myšlení žáků
 • Jak vytvářet a psát vlastní příběhy
 • Knihy, které lze využít (první stupeň, druhý stupeň)
 • Příběhy v environmentální výchově
 • Dotazy účastníků online setkání

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům především prvního stupně základních škol, učitelům speciálních a praktických škol, učitelům mateřských škol, učitelům školních družin, vedoucím volnočasových aktivit.
Setkání je zdarma.

Lektorka:

Ing. Lenka Skoupá


Užitečné odkazy: