ONLINE SETKÁNÍ: AJ podle Helen Doron

Srdečně Vás zveme na další setkání pod záštitou resortního úkolu Metodický portál, tentokrát na téma „Výuka anglického jazyka podle Helen Doron“. Konat se bude ve středu 21. listopadu 2012 v čase 20:00 – 21:00. Lektorkou bude paní Romana Němečková.


Setkání nabídne další úhel pohledu na výuku zájmové angličtiny, kde jsou hlavními prvky zábavnost a přirozenost výuky – to vše prostřednictvím metody britské lingvistky a pedagožky  Helen Doron Early English (HDEE). Tato metoda navazuje na způsob, jakým si děti osvojily mateřský jazyk, nabízí jim osobní prožitek a pozitivní zážitek spojený s cizím jazykem.

Předpokládaná osnova setkání:
 1. Základní pilíře metody, představení
 2. Učení a osvojování
 3. Motivace, stimulace, komplexní osobnostní rozvoj
 4. Možnosti a praktické postupy při výuce metodou HDEE

Otázky, na které budeme společně hledat odpovědi:

 • Jak je možné výuku jazyka diferencovat podle schopností žáků?
 • Jaký zvolit ve výuce poměr mezi cizím a mateřským jazykem?
 • Nejsou děti odrazeny nebo bržděny v práci, pokud učitel používá při hodinách pouze cizí jazyk?
 • Pomůže dětem, když mimo vyučování dostávají cizí jazyk tzv. do ucha?
 • Je pro nás jako učitele a zároveň i pro žáky podstatnější kvalita nebo kvantita?
 • Můžeme u dětí rozvíjet při hodinách AJ i jinou oblast než jazykovou?
 • Jakou roli hraje u mladších školních dětí osoba (postava) provázející je světem cizího jazyka?

Stáhněte si pozvánku a nabídněte setkání kolegům ve sborovně.
Zeptejte se lektorky na cokoli, co vás k tématu zajímá.

Vstup se otevře čtvrt hodiny před začátkem na této stránce, v den konání akce bude také zobrazen vstupní banner na titulní straně portálu.


Kde můžete najít podrobnější informace k SETKÁVÁNÍ:

 • modul Diskuze: zeptejte se lektorů na to, co vás k tématu zajímá.
 • modul Digifolio: prohlédněte si kalendář a naplánujte si SETKÁNÍ s námi; podívejte se, jakým tématům jsme se věnovali v 1. pololetí.